Archyvas

Bendrovės vadovas Mantas Bartuška stabdo jo kompetencijai priskirtos paramos teikimą ir siūlo bendrovės valdybai neteikti paramos,  iki bus patvirtinta nauja, visiems suprantama ir skaidri paramos skirstymo tvarka.

„Toks sprendimas priimtas siekiant užtikrinti, kad visa parama, kurią skirs bendrovė, bus paskirstyta skaidriai, laikantis visiems suprantamų paramos skyrimo kriterijų ir principų. Bendrovė sieks užtikrinti, kad visi paramos gavėjai būtų ne tik viešai skelbiami, bet ir teiktų ataskaitą, kaip buvo panaudota jiems skirta parama", – sakė AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinis direktorius M. Bartuška.

Atnaujinta 2016-12-21