Archyvas

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos vertinimo išvadų dėl Kauno geležinkelio tunelio renovavimo

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT) š.m. sausio 4 d. paskelbė įvertinimą dėl Kauno geležinkelio tunelio renovavimo viešojo konkurso. Stebina, kad viešasis pirkimas, vykdytas pagal 2006 m. galiojusį Europos Sąjungos (ES) ir nacionalinį teisinį reglamentavimą, VPT buvo vertinamas ne pagal pirkimo metu galiojusį teisinį reglamentavimą, o vadovaujantis 2012 m. aktualiais viešųjų pirkimų teisės normų išaiškinimais.

Renovavimo projektas buvo įgyvendinamas laikantis visų ES ir nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus ir ES fondų lėšų panaudojimą. Viešasis pirkimas buvo organizuojamas vadovaujantis nepriklausomų konsultantų NIRAS Consulting Engineers and Planners A/S (Danija) parengtomis galimybių studija ir viešojo pirkimo sąlygomis.

Konkurso dokumentai buvo teisės aktų nustatyta tvarka suderinti tiek su Transporto investicijų direkcija, tiek su VPT. Renovavimo darbai buvo atlikti remiantis ES mastu pripažintomis Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC - Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils) parengtomis Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygomis, kuriose išsamiai detalizuota darbų vykdymo tvarka, tame skaičiuje ir užsakovo rezervo panaudojimo sąlygos ir tvarka.

Pažymėtina, kad nuo 2006 metų iki šios dienos Viešųjų pirkimų įstatymas keitėsi daugybę kartų ir tik 2010 metais atsakingos valstybės institucijos pateikė išaiškinimą dėl Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, reglamentuojančių neskelbiamas derybas.

Dar 1862 m. pastatytas Kauno geležinkelio tunelis – unikalus ir vienintelis Baltijos šalyse. Šio avarinės būklės Lietuvos kultūros paveldo objekto renovavimo darbai finansuoti ES Sanglaudos fondo lėšomis. Tokio unikalaus ir neturinčio analogų objekto renovavimo darbai buvo vykdomi pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos laikotarpyje, todėl ir pajėgių ūkio subjektų, galinčių įvykdyti tokio sudėtingumo darbus buvo ribotas.

Keleivių susisiekimui geležinkeliu tarp Vilniaus ir Kauno miestų ypatingai svarbus projektas buvo tinkamai įvykdytas 2009 m. ir galutiniai tikslai pasiekti visa apimtimi.

Pažymėtina, kad valstybei ypatingai svarbių projektų sėkmingas įvykdymas tinkamai panaudojant ES paramos lėšas yra įmanomas tik kooperuojant visų valstybinių institucijų ir paramos gavėjų bendras pastangas ir darbą.

Šiuo metu AB „Lietuvos geležinkeliai" pirkimų specialistai ir teisininkai nagrinėja ir vertina Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktus įvertinimo motyvus. Artimiausiu metu bendrovė VPT pateiks   išsamius argumentus su prašymu pakartotinai išnagrinėti viešojo pirkimo dokumentų ir procedūrų vertinimą.

 

Bendrojo skyriaus informacija 269 30 29

Atnaujinta 2014-03-17