Archyvas

Tartasi dėl 8 krovinių koridoriaus

Sausio 16-17 dienomis, Vilniuje, vyko ministerijų ir infrastruktūros valdytojų darbo grupių susitikimai, kuriuose aptarti 8 krovinių koridoriaus kūrimo klausimai. „Rail Baltica" linijos ruožas Varšuva – Kaunas yra šio koridoriaus dalis.

Atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą ES Nr. 913/2010 „Dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo" Lietuva kartu su Olandija, Vokietija, Belgija ir Lenkija yra įpareigotos prisiimti atsakomybę dėl 8 koridoriaus infrastruktūros tinkamo plėtojimo. Šis tarptautinis koridorius sudarys galimybes prioriteto tvarka geležinkeliu vežti krovinius iš Lietuvos į Lenkiją, Vokietiją, Belgiją ir Olandiją.

Vadovaujantis minėtuoju reglamentu, kurti 8 koridorių bus kviečiami ir privačių terminalų bei logistikos centrų atstovai, privatūs vežėjai. Reglamentas įpareigoja atlikti visas būtinas procedūras, kad koridorius visiškai funkcionuotų jau 2015-ųjų lapkritį.

Artimiausiu metu geležinkelių infrastruktūrų valdytojai bei pajėgumų skirstytojai numato pasirašyti 8 koridoriaus tarptautinę Administracinės valdybos steigimo sutartį.

 

Bendrojo skyriaus informacija

8 5 269 30 29

Atnaujinta 2014-03-17