Archyvas

Gautas saugos sertifikatas

Sausio 16 dieną Latvijos valstybinė techninė inspekcija išdavė AB „Lietuvos geležinkeliai" (toliau – LG) saugos sertifikato „B" dalį. Sertifikatas išduotas geležinkelio ruožams Latvijos Respublikos teritorijoje: valst. siena – Meitenė – Jelgava, valst. siena – Eglainė – Daugpilis ir valst. siena – Kurcums – Daugpilis.

Geležinkelių transporto saugos sertifikavimas taikomas Europos Sąjungos (toliau – ES)  valstybėse, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/49/EB (Saugos geležinkeliuose direktyva) nuostatas. Saugos sertifikatą sudaro „A" ir „B" dalys. „A" dalis, tai patvirtinimas, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) yra įgyvendinusi eismo saugos valdymo sistemą, atitinkančią ES reikalavimus. Šią saugos sertifikato dalį 2008 m. LG išdavė Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos. „B" dalis, tai liudijimas, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) naudodamasi geležinkelių tinklu atitinka jame nustatytus geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimus. Ši saugos sertifikato dalis išduodama ir galioja tik konkrečiai geležinkelių infrastruktūrai.

Nors tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje saugos sertifikavimo, naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra taisyklės patvirtintos, įgyvendinant ES direktyvų reikalavimus, tačiau kiekvienoje valstybėje esama tam tikrų specifinių reikalavimų ir skirtumų, kurie priklauso nuo nacionalinės saugos institucijos interpretavimo. LG vykdė nuoseklų darbą tikslinant reikalavimus ir derinant paraiškos dokumentų projektus. LG mašinistų instruktoriai, mokantys traukinio mašinistus vykstančius į Latviją, išlaikė Latvijos valstybinėje techninėje inspekcijoje Techninio geležinkelių naudojimo nuostatų ir kitų geležinkelių transporto teisės aktų egzaminus. LG gavo leidimus naudoti turimus traukos riedmenis Latvijos geležinkelių infrastruktūroje. Paskutinis leidimas išduotas 2011 m. birželio mėn. naudoti Siemens ER20CF lokomotyvus.

Bendradarbiavimas tarp Latvijos ir Lietuvos geležinkelių sektorių vyksta ir tarpvyriausybiniu lygiu. 2011 m. gruodžio 7 d. Taline pasirašytas Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos susitarimas Dėl bendradarbiavimo geležinkelių transporto srityje, kurio pagrindinis tikslas palengvinti tiesioginio susisiekimo geležinkelių transportu tarp trijų valstybių plėtrą, paskatinti geležinkelių įmonių ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojų glaudesnį bendradarbiavimą.

 

AB „Lietuvos geležinkeliai"

Vidaus administravimo ir saugos departamento

vyriausiasis saugos inspektorius

 

Andrius Janušauskas,

tel. 269 33 04  

Atnaujinta 2014-03-17