Archyvas

Patvirtinti sutarties su LINEKA pakeitimai

Sausio 24 d. AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinis direktorius Stasys Dailydka ir Lietuvos nacionalinės ekspeditorių asociacijos LINEKA prezidentas Tautginas Sankauskas parašais patvirtino dar 2008 m. pasirašytos bendradarbiavimo sutarties pakeitimus.

Šalys įsipareigojo sudaryti kuo palankesnes sąlygas geležinkelių transporto ir ekspedijavimo verslo paslaugų plėtrai bei skatinti krovinių vežimus reguliariais konteineriniais traukiniais ,,Vikingas", ,,Saulė", ,,Merkurijus" ir ,,Vilnius Shutlle". Taip pat sutarta plėtoti krovinių vežimus Šiaurės – Pietų (koridorius ,,Rail Baltica") ir Rytų – Vakarų (East West Transport Corridor) kryptimis bei, panaudojant Šeštokų geležinkelio stoties infrastruktūrą, vystyti Europos Sąjungos krovinių judėjimą Rytų kryptimi.

Sutarties pakeitimuose numatyta bendromis pastangomis kurti naujus transporto koridorius bei projektus, susijusius su reguliariais krovinių vežimais konteineriniais traukiniais.

Šalys sieks maksimaliai panaudoti Vilniaus ir Kauno viešųjų logistikos centrų, kurie jau 2013 metais pradės savo veiklą, pajėgumus. Ateityje numatoma abipusėmis pastangomis organizuoti krovinių vežimą ir skirstymą per šiuos centrus bei nukreipti kuo didesnius jų srautus Rytų – Vakarų koridoriumi. Visapusiškai plėtojant logistikos centrų veiklą bus siekiama sudominti investuotojus.

Sutarta, nepažeidžiant AB „Lietuvos geležinkeliai" interesų ir Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, teikti asociacijai informaciją apie formuojamą ekspedijavimo verslo plėtojimą ir tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo strategiją. Šalys, skatindamos abipusiai naudingą partnerystę, ieškos pačių geriausių ir moderniausių klientų aptarnavimo metodų bei sieks juos įgyvendinti, pritaikydamos šiuolaikiškas informacines technologijas.

Lietuvos nacionalinė ekspeditorių asociacija „LINEKA" buvo įkurta 1993 metais ir šiuo metu vienija virš 40 transporto-ekspedicinių įmonių, kurios ekspedijuoja ir gabena krovinius  įvairiomis transporto rūšimis. Nemažai asociacijos narių teikia logistikos, bei muitinės tarpininkavimo paslaugas. Daugiau kaip pusė šios asociacijos narių yra AB „Lietuvos geležinkeliai" partneriai.

 

Vidmantas Gudas

AB „Lietuvos geležinkeliai"

Vidaus administravimo ir saugos departamento

Bendrojo skyriaus

vyresnysis specialistas

Tel.: 8 5 269 30 29

El. paštas: [email protected]

Atnaujinta 2014-03-17