Archyvas

Susisiekimo ministerija artimiausiu metu ketina skelbti atranką „Lietuvos geležinkelių" nepriklausomo valdybos nario pozicijai užimti. Šiuo žingsniu stiprinama didžiausios Baltijos šalyse geležinkelių grupės valdyba.

Naujasis valdybos narys prisijungs prie šiuo metu valdyboje dirbančių penkių nepriklausomų narių ir pakeis joje bendrovės generalinį direktorių. Pasak susisiekimo ministro viceministro Pauliaus Martinkaus, augant bendrovei tampa aktualu atskirti vykdomojo ir kontroliuojančio valdymo funkcijas.

„Lietuvos geležinkeliuose" įdiegta gerosios valdysenos praktika duoda aiškiai pamatuojamą rezultatą. Profesionalių ir kompetentingų valdybos narių pritraukimas į valstybės valdomas įmones užtikrina platesnį požiūrį į įmonės strategiją ir leidžia įmonei pasiekti dar ambicingesnių tikslų. Pagal Šiaurės šalių valdysenos modelį atskyrus valdybos ir vadovybės funkcijas, bus užtikrintas aukščiausių valdysenos ir skaidrumo standartų įgyvendinimas", – sakė susisiekimo viceministras Paulius Martinkus.

Bendrovės valdybos pirmininkas Romas Švedas teigia, jog dar vienas nepriklausomas narys sustiprins bendrovės valdybą.

„Šiuo metu „Lietuvos geležinkeliai" transformuojasi, klojami pamatai ambicingiems bendrovės strategijoje numatytiems tikslams pasiekti. Džiaugiuosi, jog valdyba pasipildys dar vienu nepriklausomu nariu, tai sustiprins bendrovės korporatyvinio valdymo standartą", – teigia R. Švedas.

Šias permainas bendrovės valdyme patvirtino bendrovės akcininkas. Valstybei priklauso 100 proc. „Lietuvos geležinkelių", jas patikėjimo teise valdo Susisiekimo ministerija. 

Šiuo metu „Lietuvos geležinkelių" valdybą sudaro septyni nariai, penki iš jų – nepriklausomi.

Naujojo valdybos nario atranką organizuos vadovų atrankos agentūra UAB „J.Friisberg & Partners". Skelbimai apie vykdomas atrankas, detali informacija bei kandidatams būtini pateikti dokumentai artimiausiu metu bus paskelbti „Lietuvos geležinkelių", Susisiekimo ministerijos ir Valdymo koordinavimo centro tinklalapiuose.

Atnaujinta 2019-02-26