Kam reikalingas saugus kvalifikuotas elektroninis parašas
Norint CVP IS priemonėmis pateikiamą pasiūlymą pasirašyti saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu reikia turėti saugų elektroninį parašą (mobilaus elektroninio parašo CVP IS nepalaiko), kompiuteryje turi būti instaliuota kartu su elektroniniu parašu gauta programa.
Kvalifikuotą sertifikatą elektroniniam parašui galima gauti iš bet kurios Europos Sąjungos valstybės narės įmonės, kuri yra sertifikuota teikti kvalifikuotų sertifikatų išdavimo paslaugas. Informaciją apie Lietuvoje esančius tokių paslaugų tiekėjus galite gauti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainėje.
Kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatų teikėjai Lietuvoje
UAB „Bitė Lietuva" (mobilus kvalifikuotas elektroninis parašas)
UAB „Omnitel" (mobilus kvalifikuotas elektroninis parašas)
UAB „Tele2" (mobilus kvalifikuotas elektroninis parašas)

 

 

Atnaujinta 2017-08-24