AB „Lietuvos geležinkeliai" yra valstybės kapitalo valdoma, didžiausia Baltijos šalyse krovinių, keleivių ir infrastruktūros valdymo įmonių grupė. Ją sudaro patronuojanti  valdymo bendrovė AB „Lietuvos geležinkeliai", jos tiesiogiai patronuojamos aštuonios bendrovės, 2 viešosios įstaigos, 1 asocijuota įmonė, kurioje patronuojanti AB „Lietuvos geležinkeliai" yra smulkusis akcininkas, ir keturios netiesiogiai valdomos bendrovės.

„Lietuvos geležinkelių" grupės strategija

Misija – Jungiame žmones ir verslus geresnei ateičiai;

Vizija – Centrinės ir Rytų Europos mobilumo ir logistikos lyderė.

„Lietuvos geležinkelių" grupės tikslai

Žmonės – Geriausia komanda;

Efektyvumas – 2 kart didesnė įmonių grupės vertė;

Keleiviai – Pirmas pasirinkimas keliaujantiems ir 2 kartus didesnis keleivių skaičius;

Kroviniai – Geriausiai klientų poreikius tenkinantis logistikos paslaugų teikėjas;

Infrastruktūra – Saugi ir patikima, leidžianti keliauti iki 250 km/h greičiu.

 

Plačiau – grupės veiklos strategijos puslapyje.

„Lietuvos geležinkelių" grupės struktūra

AB „Lietuvos geležinkeliai" asocijuotos įmonės

 

Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas

AB „Lietuvos geležinkeliai" arba jos patronuojamos įmonės valdoma kapitalo dalis

Pagrindinė veikla

Interneto svetainė

Finansiniai dokumentai

AB „LTG Cargo"

Kodas 304977594,

Geležinkelio g. 16, Vilnius

100 %

Krovinių vežimas, logistikos ir ekspedijavimo paslaugos, krovinių krova ir iškrova, vagonų nuomos paslaugos Lietuvoje ir užsienyje, koordinuoja lokomotyvų ir brigadų darbą Lietuvoje ir užsienyje, vykdo jų nuomą

cargo.litrail.lt

Grupės finansinės ataskaitos

UAB „LTG Link"

Kodas 305052228

Geležinkelio g. 6, Vilnius

100 %

Keleivių vežimo paslaugos vietiniais ir tarptautiniais maršrutais, pašto ir bagažo vežimas Lietuvos teritorijoje

www.traukiniobilietas.lt

www.litrail.lt/keleiviams

Grupės finansinės ataskaitos

AB „LTG Infra"

Kodas 305202934

Geležinkelio g. 2, Vilnius

100 %

Viešosios geležinkelių infrastruktūros techninė priežiūra ir remontas, užtikrina saugų traukinių eismą, teikia intermodalinių terminalų paslaugas

https://ltginfra.lt/

Grupės finansinės ataskaitos

AB Vilniaus lokomotyvų remonto depas

Kodas 126280418

Švitrigailos g. 39, Vilnius

100 %

Naujų lokomotyvų,  kelio mašinų gamyba ir modernizacija, visų rūšių geležinkelio riedmenų kapitalinių ir einamųjų remonto paslaugų teikimas, mazgų ir agregatų remonto paslaugų teikimas

Finansinės ataskaitos

UAB Geležinkelio tiesimo centras

Kodas 181628163

Trikampio g. 10, Lentvaris, Trakų raj. sav.

100 %

Geležinkelio kelių, kitų transporto statinių bei pastatų statyba ir remontas, geležinkelio kelio remonto mašinų nuoma

www.gtc.lt

Finansinės ataskaitos

LUAB „Gelsauga"

Kodas 125825125

Prūsų g. 1, Vilnius

100 %

Veikla nevykdoma

www.litrail.lt

Grupės finansinės ataskaitos

UAB „Saugos paslaugos"

Kodas 305186992

Prūsų g. 1, Vilnius

100 %

Fizinės ir elektroninės apsaugos bei techninių apsaugos priežiūros priemonių montavimo, priežiūros ir remonto paslaugos

www.litrail.lt

Grupės finansinės ataskaitos

UAB „Rail Baltica statyba"

Kodas 303227458

Mindaugo g. 12

100 %

Bendros Baltijos šalių įmonės RB Rail AS (valdoma dalis – 33,33 proc.), kuruojančios projekto „Rail Baltica 2" įgyvendinimą, akcininko funkcijų vykdymas

http://rail-baltica.lt/apie-bendrove-2/

Finansinės ataskaitos

VšĮ „Geležinkelių logistikos parkas"

Kodas 302674602

Švitrigailos g. 39, Vilnius

80 %

Vilniaus miesto savivaldybei ir AB „Lietuvos geležinkeliai" priklausanti įstaiga, atsakinga už Vilniaus viešojo logistikos centro logistikos parko kūrimą ir valdymą

www.logisticspark.lt

Veiklos ataskaitos

 

AB „Lietuvos geležinkeliai" patronuojamosios ir paskesnės eilės įmonės

 

Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas

AB „Lietuvos geležinkeliai" arba jos patronuojamos įmonės valdoma kapitalo dalis

Pagrindinė veikla

Interneto svetainė

Finansiniai dokumentai

UAB „voestalpine Railway Systems Lietuva"

Kodas 110709524

Sostinės g. 18, Valčiūnai, Juodšilių sen., Vilniaus raj

34 %

Geležinkelio iešmų gamyba

www.voestalpine.com

Grupės finansinės ataskaitos

VšĮ „Transporto inovacijų centras"

Kodas 305017405

Mindaugo g. 12, Vilnius

33 %

Investicinių projektų į naujas technologijas rengimas ir pristatymas inovacijomis suinteresuotoms šalims

www.mobilitytech.lt

 

Grupės finansinės ataskaitos

RB Rail AS

Kodas

40103845025

 

K.Valdemāra iela 8, Ryga, Latvijos Respublika

LTG dukterinė bendrovė UAB „Rail Baltica statyba" valdo  33 %

Projekto „Rail Baltica" įgyvendinimo koordinavimas

https://www.railbaltica.org/

Grupės finansinės ataskaitos

Lietuvos

geležinkelių

įmonių

asociacija

 

Kodas

304949011

 

Mindaugo g.

12, Vilnius

_

Atstovavimas asociacijos

narių – darbdavių

teisėms ir interesams

socialinėje partnerystėje

Asociacijos narės: AB

„Lietuvos geležinkeliai",

AB „LTG Cargo", UAB

Vilniaus lokomotyvų

remonto depas,

UAB Geležinkelio

tiesimo centras, UAB

„Rail Baltica statyba",

UAB „LTG Link", AB

„Lietuvos geležinkelių

infrastruktūra"

_

 

UAB

„Lokomotyvai

ir transporto

komponentai"

 

Kodas

303388493

 

Šeškinės g.

59A, Vilnius

LTG dukterinė

bendrovė UAB

Vilniaus lokomotyvų

remonto

depas valdo

25%

Veikla nevykdoma

_

Finansinės ataskaitos

Ribotos civilinės

atsakomybės

įmonė

OOO Rail Lab

 

Kodas

192827267

 

Internacionalnaja

g. 36-1,

Minskas,

Baltarusijos

Respublika

LTG dukterinė

bendrovė UAB

Vilniaus lokomotyvų

remonto

depas valdo

99 %, UAB Geležinkelio

tiesimo

centras – 1%

Lokomotyvų ir riedmenų

gamyba, transporto

priemonių remontas

ir techninė priežiūra,

kitų mašinų ir įrangos

didmeninė prekyba

_

Finansinės ataskaitos

LTG CARGO POLSKA SP. Z.O.O.

 

Kodas

386573260

 

Ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych, Warszawa

LTG dukterinė bendrovė AB „LTG Cargo" valdo 100 % 

Krovinių vežėjo veikla ir susijusių paslaugų teikimas

https://ltgcargo.pl/

Grupės finansinės ataskaitos

TOB LTG Cargo Ukraine

 

Kodas

43987945

 

вул. Пушкїнська, будинок 21, н/п 3 Україна, 01004, місто Київ

LTG dukterinė bendrovė AB „LTG Cargo" valdo 100 % 

Krovinių vežėjo veikla ir susijusių paslaugų teikimas

www.ltgcargo.eu

Grupės finansinės ataskaitos

UAB „LTG Wagons"

LTG dukterinė bendrovė „LTG Cargo" valdo 100% 

Krovinių vežimui naudojamų vagonų ir konteinerių nuoma bei susijusių paslaugų teikimas

www.ltgcargo.lt

Grupės finansinės ataskaitos

* Duomenys apie visus aukščiau nurodytus juridinius asmenis kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre, išskyrus asocijuotas  įmones:

- RB Rail AS registruota Latvijoje;

- OOO Rail Lab įregistruota Baltarusijoje;

- LTG CARGO POLSKA SP. Z.O.O. įregistruota Lenkijoje.

- TOB LTG CARGO UKRAINE įregistruota Ukrainoje.