Archive

Publication date and time: 2015-06-23 08:09
Advertisement title: „AB „Lietuvos geležinkeliai" Krovinių vežimo direkcijos Radviliškio prekinių vagonų depas skelbia viešąjį aukcioną Nr. (LV3-15)-4 dėl materialinių vertybių: nurašytų cisterninių vagonų cisternų, nereikalingo valgyklos turto, kėlimo grandinės ir hidraulinio preso pardavimo
Advertisement text:

Aukcionas vyks 2015 m. birželio 30 d. 12.00 val. Radviliškio prekinių vagonų depo administraciniame pastate, 203 kab., II aukštas (mokymų klasė), Puškino g. 1, Radviliškis. Neįvykus aukcionui, kiti aukcionai vyks 2015-07-09 ir 2015-07-17, tuo pačiu adresu ir laiku.

Parduodamą turtą nurodytu adresu galima apžiūrėti š. m. birželio 22-23, 25-26 d. nuo 8.00 iki 14.00 val. Dėl informacijos kreiptis į L. e. gamybinio techninio sektoriaus viršininko pareigas A. Mičurovą tel. (8 422) 20 337, L. e. Ūkio cecho viršininko pareigas A. Norvaišą tel. (8 422) 20 765. Už aukciono rengimą atsakingas asmuo – Komercijos skyriaus viršininkė I. Nikulkienė, tel. (8 422) 20 224, faks. (8 422) 20 141.

            Aukciono dalyvio piniginis įnašas – 100,00 EUR (už 1 perkamą materialinę vertybę).
Related documents:
 Aukciono sąlygos