Archive

Publication date and time: 2017-04-14 08:32
Advertisement title: Konkurso procedūra su derybomis „Verslo plano parengimas"
Advertisement text:

Konkurso procedūra su derybomis „Verslo plano parengimas"

Perkančioji organizacija „RB Rail" AS, registracijos Nr. 40103845025, registracijos adresas: Gogola g. 3, Ryga, LV-1050, Latvija, biuro adresas: Krišjāņa Valdemara g. 8-7, Ryga LV-1010, Latvija, paskelbė konkurso procedūrą su derybomis „Verslo plano parengimas".

Šios konkurso procedūros su derybomis identifikacinis numeris yra RBR 2017/9.

Taikomas BVPŽ (angl. CPV) kodas yra: 79000000-4 (verslo paslaugos: teisinės, rinkodaros, konsultavimo, įdarbinimo, spausdinimo ir apsaugos).

Konkurso procedūra su derybomis bei objektas yra iš dalies finansuojami Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP, angl. CEF) lėšomis.

Konkurso procedūra su derybomis yra organizuojama vadovaujantis Latvijos viešųjų pirkimų įstatymu.

Konkurso procedūros su derybomis objektas:

Konkurso procedūros su derybomis objektas yra verslo plano Globaliam Rail Baltica projektui parengimas ir pristatymas bei kitų susijusių paslaugų, nurodytų Techninėje specifikacijoje (Konkurso procedūros su derybomis reglamento Priedas Nr. 2), suteikimas.

Konkurso procedūros su derybomis dokumentai:

Konkurso procedūros su derybomis reglamentą bei kitus dokumentus suinteresuoti tiekėjai gali parsisiųsti internetu iš svetainės: http://railbaltica.org/en/procurements (žr. skyrių „Competitive procedure with negotiation" žemiau). Suinteresuoti tiekėjai gali asmeniškai susipažinti bei gauti spausdintą Reglamento kopiją „RB Rail" AS biure, adresu Krišjāņa Valdemara g. 8-7, 4-as aukštas, Ryga, LV-1010, Latvija. Konkurso procedūros su derybomis Reglamentą galima įsigyti nemokamai.

Prašymo dalyvauti pateikimas:

Prašymas dalyvauti konkurso procedūroje su derybomis turi būti pateiktas „RB Rail" AS,  Krišjāņa Valdemara g. 8-7, 4-as aukštas, Ryga, LV-1010 asmeniškai, per kurjerį arba registruotu paštu. Prašymas dalyvauti turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2017 m. gegužės 8 dienos, iki 10:00 val.

Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys:

Pirkimo organizaciniais klausimais: pirkimų specialistė – teisininkė Elīna Saule, telefonas: +371 266 544 33, el. pašto adresas: [email protected], [email protected].

Konkurso procedūros su derybomis objekto klausimais: Finansų valdymo vadovas Rihards Volfs, telefonas: +37126406708, el. pašto adresas: [email protected].

Konkurso procedūros su derybomis dokumentai (atsisiuntimui):

1. konkurso procedūra su derybomis „Verslo plano parengimas";

2. MS Word formatu Priedas Nr. 1, Priedas Nr. 2, Priedas Nr. 4.