Archive

Publication date and time: 2017-04-07 14:33
Advertisement title: Terminalo paslauga (dyzelino iškrovimas, saugojimas ir krova)
Advertisement text:

Akcinės bendrovės "Lietuvos geležinkeliai" (įmonės kodas 110053842) Kuro bazių valdymo centras, (Mindaugo g. 15, Vilnius) (toliau – Centras) skelbia viešąjį aukcioną, kuriame parduodama Naftos produktų (dyzelino) iškrovimo, saugojimo ir krovos paslauga (toliau-Terminalo paslauga). Pardavimo kaina ir pradinis minimalus išduodamo dyzelino kiekis K = P * A min, kur: K – pradinė Terminalo paslaugos kaina Eur/t; P – iškrovimo, saugojimo ir krovos kaina už vieną toną, išduotą per kalendorinį mėnesį, kurią sudaro 5,00 (penki Eur 00 ct) Eur, be PVM; A min – pradinis minimalus, per kalendorinį mėnesį, išduotas dyzelino kiekis tonomis, kurį sudaro 4800 (keturi tūkstančiai aštuoni šimtai) tonų. Aukciono metu, minimalus dyzelino kiekio kėlimo intervalas – 200 tonų.

Parduodamos Terminalo paslaugos teikimo vieta – Centro Vaidotų kuro bazė adresu: Terminalo g. 8, Vilnius. Apžiūros laikas iki 2017 m. balandžio 17 d., darbo dienomis nuo 9:00 iki 15:00 val. Dėl apžiūros kreiptis į Vaidotų kuro bazės meistrą Paulių Pašakinską, tel. 8 663 56893.

Terminalo paslaugos teikimo Sutartis įsigalios ją pasirašius, bet ne anksčiau nei nuo 2017-05-01 d. ir galios trejus metus.

Aukcionas vyks Centro patalpose Mindaugo g. 15 Vilnius, 2017 m. balandžio 18 d. 10 val. Atsakingas asmuo – Komercijos ir technologijų poskyrio viršininkas Viktoras Augustėnas, tel.: (85) 2693853; 8 650 83543; faksas (85) 2692348.

Aukciono dalyvių piniginis įnašas 1000 (vienas tūkstantis) Eur. Dalyviai registruojami aukciono dieną nuo 7 iki 9.30 val. sekretoriate. Papildoma informacija pateikta www.litrail.lt > skelbimai > pardavimai ir nuoma > aukcionai.
Related documents:
 VIEŠO TERMINALO PASLAUGOS PARDAVIMO AUKCIONO SĄLYGOS