Archive

Publication date and time: 2017-06-02 15:36
Advertisement title: AB „Lietuvos geležinkeliai" Keleivių vežimo direkcija viešo aukciono būdu parduoda eksploatuotus keleivinius riedmenis.
Advertisement text:

AB „Lietuvos geležinkeliai", įmonės kodas 110053842 (kontaktinis adresas: AB „Lietuvos geležinkeliai" Keleivių vežimo direkcija, Pelesos g. 10, LT-02111 Vilnius) numato viešame aukcione kaip vieną pardavimo objekto dalį parduoti 4 eksploatuotus kupinius vagonus, nurodytus 1 priede. 

Keleivinius riedmenis galima apžiūrėti ir susipažinti su jų pardavimo sąlygomis Vilniuje iki 2017 m. birželio 9 d. darbo dienomis: I-IV nuo 8:00 iki 15:00 val., V nuo 8:00 iki 14:00 val. Dėl keleivinių vagonų apžiūros, adresu Geležinkelio g. 16, kreiptis į Techninės priežiūros cecho viršininką Ričardą Klimkevičių, tel. (370) 5 269 32 24, mob. tel. (370) 687 43981, el. paštas: [email protected].

Aukcionas vyks 2017 m. birželio 12 d. 12.00 val. AB „Lietuvos geležinkeliai" Keleivių vežimo direkcijos administracijos pastato patalpose, 222 kabinete (Pelesos g. 10, Vilniuje).

Asmenys, įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su aukciono dalyviais:

Bendrais klausimais:

Pardavimų ir rinkodaros departamento

Paslaugų pardavimo skyriaus viršininkas Dangis Rupeika

tel. (370 5) 269 26 55, mob. tel. (370) 615 48129, faks. (370 5) 269 39 44

el. paštas: [email protected]

         Techniniais klausimais:

         Techninės priežiūros cecho viršininkas Ričardas Klimkevičius

tel. (370 5) 269 32 24, mob. tel. (370) 687 43981

Related documents:
 1 priedas
 Aukciono sąlygos
 Aukciono sąlygų priedai
 Aukciono sąlygų priedai
 Aukciono sąlygų priedai