Archive

Publication date and time: 2017-06-02 00:34
Advertisement title: Atviras konkursas „Ekspertų paslaugos" identifikacinis numeris Nr. RBR 2017/10
Advertisement text:

Perkančioji organizacija yra akcinė bendrovė „RB Rail" AS, kurios registracijos adresas: Krišjāņa Valdemāra g. 8-7, Ryga LV-1010, Latvija, paskelbė atvirą konkursą „Ekspertų paslaugos".

Šio atviro konkurso identifikacinis numeris yra RBR 2017/10.

Taikomas BVPŽ (angl. CPV) kodas yra: 71000000-8 (Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos).

Atviras konkursas ir pirkimo objektas yra dalinai finansuojamas Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšomis (angl. CEF).

Atviras konkursas yra organizuojamas pagal Latvijos Viešųjų pirkimų įstatymą.

Atviro konkurso objektas

Perkančioji organizacija atviro konkurso būdu siekia suburti žemiau nurodytų sričių ekspertus turinčius reikiamą kvalifikaciją ir patirtį konkrečioje Ekspertinėje srityje, kuriuos, esant poreikiui, būtų galima pakviesti suteikti nepriklausomas, profesionalias ekspertines paslaugas įgyvendinant „Rail Baltica" projektą:

1.        

Statinių projektavimas

2.        

Tiltų projektavimas

3.        

Kelių projektavimas

4.        

Aplinkosauga – Estija

5.        

Aplinkosauga – Latvija

6.        

Aplinkosauga – Lietuva

7.        

Poveikio aplinkai vertinimas

8.        

Geologiniai tyrinėjimai

9.        

Archeologiniai tyrinėjimai

10.    

Hidrologiniai tyrinėjimai

11.    

Teritorijų planavimas – Estija

12.    

Teritorijų planavimas - Latvija

13.    

Teritorijų planavimas – Lietuva

14.    

FIDIC

15.    

Architektūra

16.    

1435 mm pločio vėžės geležinkelio projektavimas

17.    

Geležinkelių statybos valdymas ir logistika

18.    

Geležinkelių automatika ir signalizacija

19.    

Geležinkelių eismo valdymas

20.    

Patikimumas, parengtis, priežiūrumas ir sauga (angl. RAMS)

21.    

Geležinkelių telekomunikacijos (įskaitant GSM-R)

22.    

Geležinkelių AC traukos pastotės

23.    

Geležinkelių AC kontaktinis tinklas

24.    

Geležinkelių pagalbinis elektros energijos tiekimas (įskaitant automatikai ir signalizacijai)

25.    

Geležinkelių elektromagnetinis suderinamumas

26.    

Informacinės technologijos ir sauga

27.    

Geležinkelių valdymas

28.    

Geležinkelių verslo vystymas

29.    

Geležinkelių infrastruktūros priežiūra

30.    

1435 mm vėžės pločio geležinkelių riedmenų parkas

31.    

1435 mm vėžės pločio riedmenų priežiūra

32.    

Transporto ekonomika

 

 

Atviro konkurso dokumentai

Atviro konkurso reglamentą bei visus jo priedus galima parsisiųsti iš Perkančiosios organizacijos internetinio puslapio http://railbaltica.org/en/procurements (žr. skyrių „Atviro konkurso dokumentai" žemiau). Suinteresuoti tiekėjai gali asmeniškai susipažinti bei gauti spausdintą Reglamento kopiją „RB Rail" AS biure, adresu Krišjāņa Valdemara g. 8-7, 4-as aukštas,  Ryga LV-1010, Latvija. Atviro konkurso Reglamentą galima įsigyti nemokamai.

Pasiūlymų pateikimas

Pasiūlymas dalyvauti atvirame konkurse turi būti pateiktas „RB Rail" AS, adresu Krišjāņa Valdemara g. 8-7, 4-as aukštas, Ryga LV-1010, asmeniškai, per kurjerį arba registruotu paštu. Pasiūlymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 29 dienos, iki 10:00 val.

Vokų su pasiūlymais atplėšimas

Vokai su Pasiūlymais atplėšiami viešo pirkimų komisijos susirinkimo metu 2017 m. birželio 29 dieną 10 val. „RB Rail" AS biure 4-e aukšte, adresu Krišjāņa Valdemara g. 8-7, Ryga, LV-1010, Latvija.

Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys:

Atviro konkurso organizaciniais klausimais: Pirkimų vadovas Aigars Kivliņš, telefonas +371 27167687, el-pašto adresas: [email protected]., Vadovaujantysis pirkimų specialistas Mārtiņš Blaus, telefonas: +371 28118533, el-pašto adresas: [email protected];

Atviro konkurso objekto klausimais: Projekto ekspertas, Antanas Šnirpūnas, telefonas +370 69 330 456, el-pašto adresas: [email protected].

Atviro konkurso dokumentai (atsisiuntimui)

1. Atviro konkurso „Ekspertų paslaugos" Reglamentas;

2. Priedas Nr.1, Priedas Nr. 2 MS Word formatu.

Related documents:
 Atviras konkursas „Ekspertų paslaugos" identifikacinis numeris Nr. RBR 2017/10
 Open competition "Expert Services" Identification No RBR 2017/10