Archive

Publication date and time: 2017-02-15 00:23
Advertisement title: AB „Lietuvos geležinkeliai" Krovinių vežimo direkcijos Radviliškio prekinių vagonų depas skelbia viešą aukcioną dėl refrižeratorinių tarnybinių vagonų pardavimo (5 vnt.).
Advertisement text:

AB „Lietuvos geležinkeliai" Krovinių vežimo direkcijos Radviliškio prekinių vagonų depas (įregistruota Juridinių asmenų registre, įm. kodas 110053842, PVM mokėtojo kodas LT100538411, adresas – Puškino g. 1, 82124 Radviliškis) numato parduoti 5 vnt. refrižeratorinių tarnybinių vagonų viešo aukciono būdu.

Aukcionas vyks 2017 m. vasario 28 d. 12 val. AB „Lietuvos geležinkeliai" Krovinių vežimo direkcijos Radviliškio prekinių vagonų depo administracijos pastato patalpose, 203 kabinete, II aukšte, adresu Puškino g. 1, 82124 Radviliškis.

Žiūrovai į aukcioną neįleidžiami.

Bendrais klausimais galite kreiptis į Gamybinio techninio skyriaus viršininką Modestą Šimkų, tel. (8 422) 20 337.

Techniniais klausimais galite kreiptis į Ref. vagonų sekcijų ūkio eksploatavimo cecho viršininką Saulių Luščiką, tel (8 422) 20 132, mob. (8 612) 36066.

Related documents:
 Aukciono sąlygos LV3-17-01