Archive

Publication date and time: 2019-10-04 09:07
Advertisement title: Kilnojamojo turto (dulkių siurblių) pardavimo aukcionas Nr. 2019/TVPC-47
Advertisement text:
UAB "LG Keleiviams" aukciono būdų parduoda  dulkių siurblius pateikiamus sutarties projekto priede.

Daugiau informacijos apie aukcioną rasite :
Related documents:
 Sutarties projektas