Archive

Skaidrinant infrastruktūros valdytojo veiklą bei siekiant atitikti ES infrastruktūros valdytojų valdymo ir nepriklausomumo užtikrinimo geriausią praktiką ir įgyvendinant Europos Sąjungos valstybių narių geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiklai keliamus reikalavimus (IV geležinkelių transporto paketą) bei Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso nuostatas, pagal kurias viešosios geležinkelių infrastruktūros turtas yra valdomas pagal šio turto patikėjimo sutartį, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija kartu su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijoms atlikti įsteigta akcine bendrove „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" sudarė patikėjimo sutartį, kuri įsigalioja nuo 2019 m. gruodžio 8 d.

Updated on 2019-11-22