Archive

Muitinės departamentas prie LR Finansų ministerijos AB „Lietuvos geležinkeliai" suteikė įgaliotojo ekonominės veiklos (angl. AEO) vykdytojo statusą bei teisę naudoti AEO logotipą bendrovės dokumentuose.  

AEO koncepcija įgyvendinama siekiant išlaikyti tinkamą muitinio tikrinimo veiksmų ir teisėtos prekybos palengvinimo pusiausvyrą.

Kaip pasakojo Krovinių vežimo direkcijos Geležinkelio stočių departamento Muitinės procedūrų kontrolės skyriaus viršininkas Tomas Marčiulionis, šis statusas suteikia daugybę privalumų ir lengvinančių sąlygų: patikimo, kalbant apie saugumo ir saugos aspektus, partnerio pripažinimą tarptautiniu mastu; galimybę siuntos tikrinimą atlikti pirmumo tvarka ir pasirinktoje vietoje; palankesnes muitinio tikrinimo, susijusio su saugumu ir sauga, sąlygas ir kt. Be to, muitų teisės aktais yra numatyti tam tikri supaprastinimai, kurie gali būti taikomi tik AEO statuso turėtojams.

„Dar 2015 m. Geležinkelio stočių departamento Muitinės procedūrų kontrolės skyrius inicijavo projektą dėl įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statuso įgijimo. Sekė ilgas darbas – reikėjo surinkti, išnagrinėti ir apibendrinti aibę informacijos iš įvairių bendrovės padalinių, vyko eilė konsultacijų su muitinės specialistais, keliais etapais buvo parengti ir Muitinės departamentui pateikti atitinkamų dokumentų paketai, kartu su muitinės pareigūnais dalyvauta tikrinant įvairius bendrovės padalinius ir t. t.", – prieš metus pradėtus darbus vardijo T. Marčiulionis.

Didelio muitinės susidomėjimo sulaukė ir AB „Lietuvos geležinkeliai" vykdoma saugumo ir saugos politika bei jos įgyvendinimo ir užtikrinimo priemonės. Dėl to bendrovei pavyko įgyti AEOF tipo „du viename" leidimą (sertifikatą) – „Muitinės formalumų supaprastinimas/saugumas ir sauga".

Nors įgytas AEOF leidimas pats savaime neturi galiojimo datos, muitinė ir po minėto leidimo išdavimo gali vykdyti periodinius bendrovės patikrinimus dėl atitikimo nustatytiems kriterijams.

„Taigi, ilgai ilsėtis ant laurų neturėsime galimybės, kadangi teks skirti atitinkamą dėmesį įgyto statuso priežiūrai ir palaikymui",– sakė Geležinkelio stočių departamento Muitinės procedūrų kontrolės skyriaus viršininkas Tomas Marčiulionis.

 

Updated on 2016-08-31