Archive

Rengdamasi grūdų vežimo laikotarpiui, bendrovė organizavo ne vieną susitikimą su Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos nariais, Lietuvos grūdų augintojais, perdirbėjais bei eksportuotojais (toliau – grūdininkais), kurių metu aptarti aktualūs grūdų ir jų produkcijos vežimo organizavimo klausimai.

Kaip pasakojo Krovinių vežimo direkcijos Komercijos departamento direktorė Tatjana Vitkauskaitė, bendrovė, siekdama tinkamai pasiruošti 2016–2017 m. grūdų ir jų produkcijos vežimo sezonui ir netrikdyti šio proceso jo piko metu, nelaukė pagal techninius reikalavimus numatytų vagonų planinių remonto terminų, todėl iš anksto, dar prieš prasidedant sezonui, atliko jai priklausančių grūdvežių remontus. Tai leis užtikrinti didesnį šių vagonų užimtumą pervežant produkciją.

Grūdams vežti planuojama panaudoti visus turimus 1132 bendrovės grūdams vežti skirtus vagonus. Esant poreikiui bus naudojami ir kitų geležinkelių administracijų vagonai (apie 200–300).

Kad grūdovežių pateikimas pakrovai bei išvežimas būtų sklandus ir laiku, bus pasitelkiami papildomi šilumvežiai bei nustatomas išvežamųjų ir rinktinių traukinių kursavimo dažnumas. 

AB „Lietuvos geležinkeliai", reaguodama į situaciją transportavimo paslaugų rinkoje, taip pat siekdama išlaikyti konkurencingas krovinių vežimo sąlygas, 2016 m. paliko galioti 2015 m. lygio krovinių, tarp jų ir grūdų, vežimo tarifus (tarifai indeksuoti nebuvo).

„Bendrovė taip pat pasirengusi svarstyti papildomų nuolaidų taikymą vežimams, kai siuntėjai pateikia transportavimui grūdus vagonuose, suformuotuose į pilnus sąstatus. Tokiu būdu būtų užtikrinta ne tik mažesnė transportavimo kaina, bet ir greitesnis krovinio pristatymas", – teigė T. Vitkauskaitė.

Šiuo metu taikoma grūdvežių nuomos tvarka buvo suderinta su grūdininkais ir galioja nuo 2014 m. Grūdininkų patogumui siūlomos skirtingos nuomos terminų sutartys, kuriose numatytas diferencijuotas nuomos mokestis, atsižvelgiant į grūdų vežimo sezoniškumą bei sutarties galiojimo laikotarpį: 1 metai, 2 metai, 3 metai. Priklausomai nuo sutarties galiojimo laiko, vidutinis vagonų nuomos mokestis sudaro 12,38–13,30 eurų.

„Skirtingų galiojimo laikotarpių nuomos sutartys užtikrina galimybę grūdininkams planuoti veiklos išlaidas ir pajamas, o mūsų bendrovė tokiu būdu gali realiai planuoti turimų grūdvežių skirstymą pagal klientų prašymus ir taip išvengti ankstesniais metais su grūdininkais kildavusių problemų dėl vagonų trūkumo. Abiejų šalių patogumui, sutartyse yra nurodytos šalių teisės ir pareigos, intensyvaus ir neintensyvaus vežimo laikotarpiai, pagal kuriuos galima planuoti vežimo apimtis", – pasakojo Komercijos departamento direktorė T. Vitkauskaitė

Šalies rinkoje veikia ir kiti vežėjai bei vagonų savininkai –  tai grūdų augintojams bei perdirbėjams užtikrina platų pasirinkimą, kokį vežėją bei vežimo būdą pasirinkti.

Dar vienas palengvinimas grūdininkams – nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusi el. parašo sistema geležinkelių transporto sferoje. Tai suteikia galimybę lengviau ir paprasčiau organizuoti darbą pildant dokumentus elektroninėje erdvėje savo darbo vietoje. Nuo š. m. liepos 11 d. klientams suteikta galimybė pildyti važtos dokumentus elektronine forma, kuri užtikrina paprastesnį, patogesnį ir greitesnį dokumentų pildymą, vykdant krautų ir tuščių prekinių vagonų vežimų organizavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

Updated on 2016-08-03