Archive

Valdyti krovinių vežimo paslaugas geležinkelių klientams bus lengviau

Lapkričio 15 d., AB „Lietuvos geležinkeliai" ir viešojo konkurso laimėtojos, jungtinės veiklos pagrindu veiksiančios UAB „Blue Bridge Code", UAB „Blue Bridge", UAB „Ernst & Young Baltic" bei UAB „Alna Software" pasirašė sutartį dėl integruotos krovinių gabenimo jūrų ir geležinkelių transportu informacinės sistemos sukūrimo. Projekto įgyvendinimui skirta 7,4 mln. Lt, išjų – 6,3 mln. Lt ES struktūrinių fondų ir 1,1 mln. Lt. valstybės biudžeto lėšos.

„Turime tikslą vystyti informacinių technologijų projektus, kurie padėtų ne tik geležinkelininkams, bet būtų efektyvūs ir naudingi mūsų klientams bei partneriams, – prieš sutarties pasirašymą sakė AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinis direktorius Stasys Dailydka. – Tikime, kad technologinės naujovės bei geresnė darbų vykdymo kokybė leis tiek mums patiems, tiek verslo subjektams sutaupyti laiko bei lėšų".

Įgyvendinus projektą, sutrumpintai vadinamą „e.kroviniu", naudą pajus AB „Lietuvos geležinkeliai", Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija bei visi kiti krovinių gabenimo geležinkeliais naudotojai ir užsakovai. Jie galės operatyviai gauti ir teikti informaciją apie gabenamus krovinius, greičiau sutvarkyti dokumentus, optimaliai išnaudoti krovinių gabenimo geležinkeliais ir jūrų transportu infrastruktūrą bei vagonų parką. Sistema taip pat leis analizuoti krovinių srautus bei racionaliau paskirstyti investicijas.

Projektas prisidės ir prie viešojo sektoriaus teikiamų elektroninių paslaugų modernizavimo, bus išnaudotos informacinių technologijų teikiamos galimybės, efektyviau panaudojami šiuo metu veikiančių sistemų resursai ir galimybės, taupomas krovinių pervežimą bei perkrovimą vykdančių, kontroliuojančių institucijų ir verslo subjektų laikas bei lėšos. Greičiau apdorojami krovinių vežimui reikalingi dokumentai, augantis paslaugų patikimumas bei tobulinamas jų valdymas didins Lietuvos, kaip tranzito šalies,patrauklumą ir konkurencingumą.

Sukurtos elektroninės paslaugos bus teikiamos nemokamai, o jų potencialas mažinant krovinių gabenimo sąnaudas ir efektyviau planuojant veiklą, skatins su krovinių gabenimu susijusias įmones jomis naudotis.

 

Vidaus ir išorės viešųjų ryšių sektoriaus informacija

8 5 269 30 29

Updated on 2014-03-13