Archive

Aptartos bendradarbiavimo galimybės tarp Lietuvos ir Mogiliovo srities 

Gegužės 23 d. Mogiliove (Baltarusija) vyko AB „Lietuvos geležinkeliai" ir Mogiliovo srities įmonių susitikimas – apskritojo stalo diskusija. Jos metu AB „Lietuvos geležinkeliai" atstovai pristatė bendrovės galimybes gabenti krovinius Klaipėdos uosto kryptimi bei importuoti juos į Lietuvą.

Renginyje dalyvavo didžiausi ir įtakingiausi Baltarusijos bei Lietuvos ekspeditoriai, logistikos kompanijų ir asociacijų atstovai, taip pat krovinių siuntėjai, gamintojai, susisiekimo ir užsienio reikalų ministerijų atstovai.

Renginį moderavo AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinio direktoriaus pavaduotojas-Krovinių vežimo direkcijos direktorius Stasys Gudvalis. Susitikimo metu aptarti krovinių srautų didinimo tarp abiejų šalių klausimai, vykdomų intermodalinių konteinerinių projektų plėtros galimybės, galimas Lietuvos ir Baltarusijos Mogiliovo srities įmonių, transporto kompanijų, gamintojų bendradarbiavimo inicijavimas.

Susitikimo metu tarp AB „Lietuvos geležinkeliai" ir AB „Mogolevchimvolokno" buvo pasirašytas susitarimas dėl krovinių vežimo. Tikimasi, kad renginys padidins Lietuvos įmonių žinomumą ir konkurencingumą, vežamų krovinių apimtis tarp Lietuvos ir Baltarusijos, suteiks galimybę geležinkelių veiklos plėtrai, padės užmegzti naudingus kontaktus bei rasti naujų krovinių srautų.

AB „Lietuvos geležinkeliai" visada daug dėmesio skiria ekonominiams ryšiams tarp kaimynių valstybių stiprinti, stengiasi sudaryti kuo palankesnes sąlygas kroviniams vežti, teikia logistikos paslaugas, palaiko glaudžius ryšius su Klaipėdos uostu, kuris yra vienas iš patraukliausių baltarusiškų krovinių eksportui bei importui.

Baltarusijos ekspeditorių, logistikos kompanijų, bei stambiausių krovinių siuntėjų, gamintojų vežami kroviniai sudaro apie 30 proc. visų Lietuvos geležinkeliais vežamų krovinių. Be tiesioginio krovinių vežimo tarp Lietuvos ir Baltarusijos, per Baltarusiją (ir Mogiliovo sritį) gabenami beveik visi tranzitiniai kroviniai pasiekiantys Lietuvą. Mogiliovo srityje yra tokios stambios pramonės įmonės kaip „Mogilevhimvolokno", Mogiliovo vagonų gamykla ir kitos. Sklandus bendradarbiavimas užtikrina tiek Lietuvos geležinkelių, tiek Klaipėdos uosto, tiek daugelio kitų abiejų šalių įmonių sėkmingą darbą.

 

Krovinių vežimo direkcijos inf.

Updated on 2014-03-13