Archive

Užbaigtas strategiškai svarbaus geležinkelio ruožo Kaunas – Kybartai modernizavimas 

Užbaigtas daugiau nei trejus metus trukęs geležinkelio ruožo Kaunas – Kybartai, kuriuo pervežama didžioji dalis tranzitinių krovinių Lietuvoje, infrastruktūros ir eismo valdymo sistemų modernizavimo projektas.

Rusiją ir Kaliningrado sritį jungiančioje tarptautinio geležinkelio koridoriaus atšakoje IX D įdiegta moderni kompiuterizuota geležinkelių eismo valdymo sistema užtikrins didesnį šio ruožo eismo saugumą bei galimybę pervežti daugiau krovinių. Šiuolaikinės technologijos atnaujintame ruože traukinių greitį leidžia padidinti iki 160 km/h ir eismą valdyti centralizuotai iš Vilniaus. 

„Lietuva dėl savo geografinės padėties yra tranzito šalis, kurią kerta du svarbūs tarptautiniai geležinkelio transporto koridoriai. Šiuo metu geležinkeliais gabenama 60 proc. per mūsų šalį tranzitu keliaujančių krovinių, tačiau turimą potencialą galėtume išnaudoti dar efektyviau. Norėdami tapti svarbia globalios geležinkelių sistemos grandimi bei sustiprinti Lietuvos konkurencinį pranašumą krovinių pervežimo srityje, privalome modernizuoti geležinkelių infrastruktūrą, kad savo techniniais parametrais ir sauga ji atitiktų europinius standartus", – sakė bendrovės „Lietuvos geležinkeliai" generalinis direktorius Stasys Dailydka.

Pasak S. Dailydkos, vykdoma infrastuktūros modernizacija siekiama užtikrinti Lietuvos geležinkelių techninę sąveiką su Europos geležinkeliais, įgyvendinti šiuolaikinius saugos ir aplinkosaugos reikalavimus, padidinti geležinkelio kelių apkrovą ir traukinių greitį, paskatinti kombinuotus vežimus.

Kaunas – Kybartai ruožo modernizavimas yra didžiausias inžinerinis geležinkelių infrastruktūros projektas, kurį įgyvendino Lietuvos specialistai. Projekto metu buvo modernizuota beveik 110 kilometrų geležinkelio linijos: 94 km ruožas nuo Kauno (Palemono) iki Kybartų, 15 km aplinkkelis Kaunas – Palemonas – Rokai – Jiesia bei juose esančios aštuonios stotys ir 33 pervažos.

Ruožo modernizavimą atliko Lietuvos elektroninių inžinerinių sprendimų bendrovė „Fima" kartu su technologijų partnere, čekų kompanija „AŽD Praha".

„Atnaujindami strateginę geležinkelio infrastruktūros atkarpą pritaikėme daugelio metų patirtį ir pažangiausius inžinerinius sprendimus. Tikimės, kad modernizuotas ruožas taps puikiu pavyzdžiu, atskleidžiančiu šiuolaikinės geležinkelių infrastruktūros galimybes. Didesnis traukinių greitis ir eismo saugumas, išaugęs eismo intensyvumas ir krovinių srautai ‒ projekto naudą pajus tiek geležinkelių paslaugų vartotojai, tiek šalies ūkis", ‒ pabrėžė „Fima"generalinis direktorius Gintaras Juknevičius.

„Fima" vadovas taip pat akcentavo projekto sudėtingumą: „Įgyvendintas projektas yra unikalus savo apimtimi, inžinerinių darbų sudėtingumu ir kompleksiškumu. Teko pasitelkti daugiau nei du šimtus įvairių sričių, aukščiausios kompetencijos specialistų ir koordinuoti jų darbą taip, kad projekto įgyvendinimas vyktų sklandžiai. Darbus turėjome atlikti nestabdydami įprasto traukinių eismo tokiame intensyviame transporto koridoriuje. Tai mums buvo papildomas iššūkis".

Modernizuodami IX D geležinkelio atšaką „Fima" ir „AŽD Praha" specialistai atliko daug įvairių sudėtingų darbų. Tarp jų – įdiegė ES standartus atitinkančią, aukščiausio saugumo lygio (SIL4) mikroprocesorinę traukinių eismo valdymo sistemą, pakeitusią daugiau nei 30 metų eksploatuotas elektrines ir elektromechanines eismo valdymo sistemas.

Taip pat įdiegė dirbančių kelyje darbuotojų saugaus įspėjimo bei automatinę iešmų šildymo sistemas, sumontavo kelio signalizacijos, traukinių vietos nustatymo įrangą, pakeitė elektros tiekimo linijas ir įrenginius, įdiegė jų nuotolinio valdymo ir kontrolės sistemą, įrengė naujas automatinio veikimo dyzelines elektros stotis, modernizavo telekomunikacijų, apsaugos, pervažų vaizdo stebėjimo ir kitas sistemas.

Kaunas – Kybartai geležinkelio ruožas – strategiškai svarbi krovinių tranzitinė arterija. Ruožas priklauso Europos geležinkelių tinklo IX koridoriui, jungiančiam Baltijos, Juodąją ir Viduržemio jūras. IX D atkarpa yra pagrindinė geležinkelių linija, jungianti Rusijos Federaciją su jos Kaliningrado sritimi, ir aptarnaujanti pagrindinius tranzitinius srautus.

Šios atkarpos modernizavimas buvo numatytas Lietuvos strateginiame nacionaliniame geležinkelio transporto vystymo plane. Modernizacijos projektas įgyvendintas pagal 2007 – 2013 m. laikotarpio ES Sanglaudos fondo lėšų skyrimo programą. Kaunas – Kybartai yra trečiasis modernizuotas geležinkelio ruožas Lietuvoje. Iki šiol buvo modernizuoti Kaišiadorys – Radviliškis ir Šiauliai –Klaipėda ruožai.

2012 m. Lietuvos geležinkeliais pervežta 49 milijonai tonų krovinių, iš jų linija Kaunas – Kybartai vežta beveik 12 milijonų tonų.

Daugiau informacijos

Jurgita Bukauskaitė

UAB „Fima" marketingo vadovė

Mob. tel. 8 685 31 811

El. paštas [email protected]

www.fima.lt   

 

Vidmantas Gudas

AB „Lietuvos geležinkeliai"

Vidaus administravimo ir saugos departamento

Bendrojo skyriaus

Vidaus ir išorės ryšių sektoriaus

vyresnysis specialistas

Tel. 8 5 269 30 29

El. paštas [email protected]

Updated on 2014-03-13