Archive

Aplinkosaugos centras – už švaresnę aplinką geležinkeliuose

 Sutvarkyta daugiau kaip 4000 tonų atliekų ir nuotekų, nuolat stebima daugiau nei 200 teritorijų Lietuvoje, valstybinėms institucijoms pateikta per 90 aplinkosauginių ataskaitų, įvairiuose geležinkelių padaliniuose atlikta beveik 200 apžiūrų, įkurta Aplinkos tyrimų laboratorija, kuriai nupirkta ir sumontuota moderni šiuolaikinė įranga – tokiais puikiais rezultatais Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną pasitinka AB „Lietuvos geležinkeliai" 2011-ųjų viduryje įkurtas Aplinkosaugos centras.

„Geležinkelio transportas yra viena iš draugiškiausių aplinkai transporto rūšių, – akcentuoja AB „Lietuvos geležinkeliai" Aplinkosaugos centro direktorius Egidijus Gudanavičius. – Šiuolaikiniame pasaulyje kiekviena bendrovė turi pareigą rūpintis aplinkos apsauga ir aš nuoširdžiai džiaugiuosi tuo, kad „Lietuvos geležinkeliai" ženkliai prisideda prie švaresnės ir gražesnės mūsų šalies aplinkos išsaugojimo".

AB „Lietuvos geležinkeliai" Aplinkosaugos centras formuoja ir įgyvendina bendrovės aplinkosaugos strategiją, užtikrina aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimą, organizuoja atliekų tvarkymą ir logistiką, efektyvų aplinkos po avarijų atkūrimą, užterštų teritorijų valymą, formuoja ir ugdo bendrovės darbuotojų ekokultūrą. Taip pat mažina bendrovės ūkinės veiklos neigiamą poveikį aplinkai bei prisideda prie efektyvesnio energetinių ir gamtos išteklių panaudojimo.

 

Vidaus ir išorės ryšių sektoriaus inf.

[email protected]

8 5 269 30 29

Updated on 2014-03-13