Archive

„Rail Baltica" ruožo strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV) atliks UAB „Sweco Lietuva" 

rojekto „Rail Baltica" europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena strateginį pasekmių aplinkai vertinimą atliks viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi bendrovė UAB „Sweco Lietuva". Projektą įgyvendinantys „Lietuvos geležinkeliai" šiandien su konkurso laimėtoju pasirašė paslaugų teikimo sutartį, kurios vertė – 199.000 Lt be PVM.

Pagal sutartį UAB „Sweco Lietuva" įsipareigojo atlikti europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV), įvertinant ir palyginant alternatyvias linijas Kaunas–Šiauliai–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena, ir Kaunas–Panevėžys–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena.

Konkurso laimėtoja, atsižvelgadama į SPAV rezultatus, taip pat parinks tinkamiausią alternatyvą, kuri sudarys sąlygas geležinkelio linijos tiesimo tolimesnei plėtrai bei pagrįs transporto koridoriaus kelio atkarpos Kaunas–Šiauliai–Latvijos siena galimo pakeitimo poreikį. Darbai, kaip numatyta LR Vyriausybės, bus atlikti iki šių metų lapkričio 15 d.

Pasak AB „Lietuvos geležinkeliai" atstovų, SPAV yra vienas svarbesnių žingsnių vykdant europinės geležinkelio linijos tiesimo parengiamuosius darbus. „Tai sudėtingas ir kompleksiškų žinių reikalaujantis projektas, kurio sėkme neabejojame, kadangi laimėjusi įmonė pasižymi profesionalumu ir yra sukaupusi didelę patirtį", - sakė „Rail Baltica" direkcijos direktorius Antanas Zenonas Kaminskas.

UAB „Sweco Lietuva" atstovo Tomo Varnecko teigimu, SPAV bus atliekamas vadovaujantis tvarios plėtros principais, pasekmes vertinant trims aplinkoms – socialinei, aplinkosauginei ir ekonominei bei parenkant labiausiai subalansuotą plėtrą užtikrinančią alternatyvą.

Jo teigimu, bendrovė yra atlikusi ne vieną strateginį pasekmių aplinkai vertinimą ir turi darbo su AB „Lietuvos geležinkeliai" patirtį, tad tikimasi, jog projektas vyks sklandžiai ir bus baigtas laiku.

UAB „Sweco Lietuva" yra atlikusi projekto „Rail Baltica" geležinkelio ruožo Marijampolė - Šeštokai techninio projektavimo darbus, taip pat Klaipėdos geležinkelio stoties Pauosčio geležinkelio kelyno rekonstrukcijos projekte atliko teritorijų planavimo, poveikio aplinkai vertinimo ir techninio projektavimo darbus.

Papildoma informacija:

Lietuva dalyvauja įgyvendinant tarptautinį transporto projektą „Rail Baltica", kuris kokybiška geležinkelio linija sujungs Varšuvą, Kauną, Rygą,Taliną ir, pasitelkus keltą, Helsinkį.

Visos „Rail Baltica" geležinkelio linijos ilgis nuo Varšuvos iki Talino – apie 1200 km, Lietuvoje apie – 333 km, iki 2015 m. gruodžio mėn, europinė vežė Lietuvoje bus nutiesta iki Kauno ir bus 120 km. Ilgio.

Projektas „Rail Baltica" finansuojamas Lietuvos Respublikos biudžeto ir Europos Sąjungos TEN-T programos lėšomis.

AB „Lietuvos geležinkeliai" yra projekto „Rail Baltica" vykdytoja Lietuvos teritorijoje.

Daugiau informacijos:

Domas Jurevičius

AB „Lietuvos geležinkeliai"

„Rail Baltica" projekto direkcijos Vyr. specialistas

Tel: (8-5) 269 2058El. paštas: [email protected]

 

Updated on 2014-03-13