Archive

Europinę geležinkelio vėžę nuo Šeštokų iki Marijampolės klos „Kauno tiltai" ir „Mitnija" konsorciumas 

Birželio 11 d. AB „Kauno tiltai" ir UAB „Mitnija" konsorciumas, laimėjęs „Rail Baltica" ruožo nuo Šeštokų iki Marijampolės 5-ąją pirkimo objekto dalį su AB „Lietuvos geležinkeliai" pasirašė rangos sutartį. Rangovas 33 km atkarpoje tarp Šeštokų iki Marijampolės geležinkelio stočių nuties ES standartus atitinkančią 1435 mm pločio europinę vėžę ir rekonstruos esamą 1520 mm pločio geležinkelio liniją.

Šiuos darbus konsorciumas įsipareigojo atlikti už 216,8 mln. litų be PVM. Darbų atlikimo trukmė – 19 mėnesių.

Konkursiniai pasiūlymai įvertinti pagal du kriterijus – rangos darbų atlikimo terminą bei kainą.

LR Susisiekimo ministerija pažymi, kad pasirašyta rangos sutartis yra labai svarbi sėkmingai įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektą „Rail Baltica". „Šia rangos sutartimi šiai dienai turime visus rangovus, kurie įsipareigoja nutiesti ES standartus atitinkančią geležinkelio liniją nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos. Tokiu būdu su kaimynais lenkais pirmą kartą susijungsime europine vėže. Tai istorinis momentas, juolab kad europinio standarto vėžę Lietuva šiuo metu kloja vienintelė iš Baltijos šalių", - sakė LR susisiekimo viceministras, AB „Lietuvos geležinkeliai" valdybos pirmininkas Saulius Girdauskas.

Ruožo rekonstrukcijos metu bus nutiesta 27,5 km 1435 mm europinio standarto ir rekonstruota 28 km 1520 mm rusiško standarto vėžės, įrengta kiek daugiau nei 2 km triukšmą sugeriančių sienučių, rekonstruota  30 pralaidų ir 3 tiltai, viadukas, atlikta Kalvarijos geležinkelio stoties rekonstrukcija, sutvarkyti 6 peronai ir rekonstruotos 9 pervažos.

Rangovas taip pat turės atnaujinti inžinierinių tinklų infrastruktūrą, rekonstruoti viaduką.

AB „Kauno tiltai" ir UAB „Mitnija" konsorciumas taip pat laimėjo šio pirkimo 1-ąją pirkimo objekto dalį, dėl kurios taip pat pasirašyta sutartis su AB „Lietuvos geležinkeliai".  

Europinės vėžės „Rail Baltica" geležinkelio ruožo Marijampolė-Šeštokai rekonstravimo rangos darbų pirkimo konkursas suskirstytas į 6 atskiras dalis.

Priminsime, kad 6-ąją pirkimo konkurso dalį, pagal kurią bus atliekama Šeštokų geležinkelio stoties rekonstrukcija, laimėjo antrinė „Lietuvos geležinkelių" įmonė Geležinkelio tiesimo centras, su kuria sutartis pasirašyta birželio 6 d.

Tikimasi, kad ruožo nuo Šeštokų iki Marijampolės likusių konkurso dalių (2, 3 ir 4-osios) pirkimo procedūros greitu metu bus taip pat užbaigtos.

„Rail Baltica" – vienas iš prioritetinių Europos geležinkelių projektų, sujungsiantis Helsinkį, Taliną, Rygą, Kauną ir Varšuvą. AB „Lietuvos geležinkeliai" yra „Rail Baltica" projekto vykdytojas Lietuvos teritorijoje. Europos sąjungos TEN-T programos ir Lietuvos valstybės lėšomis finansuojamos dvi „Rail Baltica" projekto dalys mūsų šalies teritorijoje – europinės vėžės rekonstrukcija ir tiesimas nuo Lenkijos ir Lietuvos sienos iki Marijampolės bei esamos geležinkelio linijos rekonstrukcija nuo Šiaulių iki Lietuvos ir Latvijos sienos.

 

Daugiau informacijos:

Domas Jurevičius,

„Rail Baltica" projekto direkcija,

el. paštas: [email protected],

tel.: +370 5 269 2058, mob.: +370 610 33297.

Updated on 2014-03-13