Archive

Marijampolės geležinkelio stotį rekonstruos bendrovių „Kauno tiltai" ir „Mitnija" konsorciumas 

Birželio 11 d. AB „Kauno tiltai" ir UAB „Mitnija" konsorciumas, laimėjęs „Rail Baltica" ruožo nuo Šeštokų iki Marijampolės 1-ąją pirkimo objekto dalį su AB „Lietuvos geležinkeliai" pasirašė rangos sutartį. Pagal ją turės būti atlikta Marijampolės geležinkelio stoties rekonstrukcija. Rangos darbai neapima istorinio stoties pastato, nes jo generalinė restauracija atlikta prieš 16 metų. Rangovas turės sutvarkyti stoties teritoriją, rekonstruoti geležinkelio ir inžinerinių tinklų infrastruktūrą, kad galėtų būti aptarnaujami ir 1435 mm pločio (europinio standarto), ir 1520 mm pločio (rusiško standarto) vėžėmis atvykstantys traukiniai.

Konkursiniai pasiūlymai įvertinti pagal du kriterijus – rangos darbų atlikimo terminą bei kainą.

AB „Kauno tiltai" ir UAB „Mitnija" konsorciumas 1-osios pirkimo dalies rangos darbus įsipareigojo atlikti už beveik 75 mln. litų be PVM. Darbų atlikimo trukmė – 25 mėnesiai.

Marijampolės geležinkelio stoties pastatas turi didelę architektūrinę vertę. Pastatas yra įtrauktas į kultūros paveldo objektų sąrašą. Stotis pastatyta 1923-1924 metais pagal inžinieriaus Edmundo Fryko projektą ir priskiriama modernizmo architektūros krypčiai.

Marijampolės geležinkelio stotis AB „Lietuvos geležinkeliai" lėšomis buvo restauruota 1994-1997 m. Pasak AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinio direktoriaus Stasio Dailydkos, Marijampolės geležinkelio stoties pastatas yra vertingas istoriniu ir architektūriniu aspektais, todėl bendrovė deda visas pastangas, kad šis paveldas būtų išsaugotas. „Lietuvos geležinkeliai" nori pabrėžti, kad rekonstruojant Marijampolės geležinkelio stoties infrastruktūrą bus imtasi visų priemonių, kurios užtikrintų vertingojo pastato apsaugą", - sakė S.Dailydka.

AB „Kauno tiltai" turės rekonstruoti Marijampolės geležinkelio stotį, kad joje galėtų būti aptarnaujami ir 1435 mm pločio (europinio standarto), ir 1520mm pločio (rusiško standarto) vėžėmis atvykstantys traukiniai.

Marijampolės stoties rekonstrukcijos metu bus nutiesta 7 km 1435 mm europinio standarto ir rekonstruota 7,9 km 1520 mm rusiško standarto vėžės. Pakeista 18 iešmų, rekonstruota pralaida, tiltas, įrengta kiek daugiau nei 3 km triukšmą sugeriančių sienučių, sutvarkytas peronas ir rekonstruota pervaža.

Rangovas taip pat turės įrengti požeminę pėsčiųjų perėją, kad nereikėtų vaikščioti per bėgius iki naujai įrengto, europinei vėžei skirto perono, atnaujinti inžinierinių tinklų infrastruktūrą.

AB „Kauno tiltai" ir UAB „Mitnija" konsorciumas taip pat laimėjo šio pirkimo 5-ąją pirkimo objekto dalį, dėl kurios taip pat pasirašyta sutartis su AB „Lietuvos geležinkeliai".  

Europinės vėžės „Rail Baltica" geležinkelio ruožo Marijampolė-Šeštokai rekonstravimo rangos darbų pirkimo konkursas suskirstytas į 6 atskiras dalis.

Priminsime, kad 6-ąją pirkimo konkurso dalį, pagal kurią bus atliekama Šeštokų geležinkelio stoties rekonstrukcija, laimėjo antrinė „Lietuvos geležinkelių" įmonė Geležinkelio tiesimo centras, su kuria sutartis pasirašyta birželio 6 d.

Tikimasi, kad ruožo nuo Šeštokų iki Marijampolės likusių konkurso dalių (2, 3 ir 4-osios, viadukai Marijampolės mieste) viešųjų pirkimų procedūros greitu metu bus taip pat užbaigtos.

Bendras rekonstruojamo geležinkelio ruožo Marijampolė-Šeštokai ilgis - 33kilometrai.

Visame ruože rangovai turės nutiesti ES standartus atitinkančią 1435 mm pločio europinę vėžę ir rekonstruoti esamą 1520 mm pločio geležinkelio liniją.

Papildomas 1435 mm vėžės pločio geležinkelio kelias bus pritaikytas 120 kilometrų per valandą greičiu važiuojantiems keleiviniams bei 80 kilometrų per valandą greičiu judantiems prekiniams traukiniams.

„Rail Baltica" – vienas iš prioritetinių Europos geležinkelių projektų, sujungsiantis Helsinkį, Taliną, Rygą, Kauną ir Varšuvą. AB „Lietuvos geležinkeliai" yra „Rail Baltica" projekto vykdytojas Lietuvos teritorijoje. Europos sąjungos TEN-T programos ir Lietuvos valstybės lėšomis finansuojamos dvi „Rail Baltica" projekto dalys mūsų šalies teritorijoje – europinės vėžės rekonstrukcija ir tiesimas nuo Lenkijos ir Lietuvos sienos iki Marijampolės bei esamos geležinkelio linijos rekonstrukcija nuo Šiaulių iki Lietuvos ir Latvijos sienos.

 

Daugiau informacijos:

Domas Jurevičius,

„Rail Baltica" projekto direkcija,

el. paštas: [email protected],

tel.: +370 5 269 2058, mob.: +370 610 33297.

Updated on 2014-03-13