Archive

Europinės geležinkelio vėžės tarp Marijampolės ir Kazlų Rūdos techninę priežiūrą vykdys UAB „Kelvista"

Birželio 19 d. AB „Lietuvos geležinkeliai" ir UAB „Kelvista" pasirašė sutartį, pagal kurią rangovas vykdys techninę priežiūrą tiesiant Europos Sąjungos (ES) standartus atitinkančią 1435 mm pločio europinę vėžę ir rekonstruojant esamą 1520 mm pločio geležinkelio liniją ruože tarp Marijampolės ir Kazlų Rūdos.

Šiuos darbus UAB „Kelvista" įsipareigojo atlikti už 435 tūkst. litų be PVM.

Skelbtame viešajame konkurse taip pat dalyvavo bendrai jungtinei veiklai susijungusios „URS Infrastructure & Environment UK Limited" ir UAB „OR Consulting" ir bendrai jungtinei veiklai susijungusios „Eisenbahn-und Bauplanungsgesellschaft mbH Erfurt" ir UAB „Tiltų ekspertų centras".

Konkursiniai pasiūlymai įvertinti pagal mažiausios kainos kriterijų.

„Rail Baltica" – vienas iš prioritetinių Europos geležinkelių projektų, sujungsiantis Helsinkį, Taliną, Rygą, Kauną ir Varšuvą. AB „Lietuvos geležinkeliai" yra „Rail Baltica" projekto vykdytojas Lietuvos teritorijoje. Projektas finansuojamas ES TEN-T programos, Sanglaudos fondo ir Lietuvos valstybės lėšomis.

Updated on 2014-03-13