Archive

„Draugystės" stoties pajėgumai po rekonstrukcijos – daugiau nei dvigubai didesni 

Baigta „Draugystės" geležinkelio stoties rekonstrukcija Klaipėdoje. Rangos darbus vykdė UAB „Hidrostatyba", jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikusi su UAB „Geležinkelio tiesimo centras", UAB „Šiaulių ranga", UAB „Kauno tiltai" ir UAB „Mitnija". Atliktų darbų vertė – 101 mln. litų be PVM, iš jų EuroposSąjungos parama sudarė 85 proc., likę 15 proc. – AB „Lietuvos geležinkeliai"lėšos.

Rekonstruojant „Draugystės" geležinkelio stotį buvo pastatyta ir rekonstruota beveik 29 km geležinkelio stoties kelių. 20 kelių buvo pailginti iki 1 050 arba 850 metrų ilgio, trys keliai įrengti naujai. Vykdant rangos darbus buvo nugriauta dalis gamybinio – administracinio  pastato ir visas priešgaisrinio depo pastatas, kadangi jie trukdė pailginti tris kaupiamojo – išleidžiamojo kelyno kelius. Taip pat buvo rekonstruoti optikos, signalizacijos, garsinio ryšio, elektros tiekimo, apšvietimo tinklai bei įrenginiai, rekonstruoti lietaus nuotekų, drenažų tinklai bei vandens valymo įrenginiai, sutvarkyta ir aptverta teritorija.

„Kiekviena investicija į infrastruktūros atnaujinimą ar plėtrą ne tik didina konkrečios įmonės vertę, jos pajėgumus, bet ir prisideda prie šalies ekonomikos augimo. Šiuo atveju – tai dar ir vienas iš kompleksinio požiūrio į šalies transporto ūkio plėtojimą pavyzdžių, – sakė susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius. – Maža to, stoties rekonstrukcija ne tik leis „Lietuvos geležinkeliams" padidinti našumą, bet ir bus efektyviau tvarkomi traukinių srautai, todėl gerės bendra aplinkosauginė situacija, bus užtikrinamas darnesnis transporto ir uostamiesčio santykis".

Pasak AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinio direktoriaus Stasio Dailydkos, iki rekonstrukcijos aptarnavusi apie 7 mln. t krovinių per metus „Draugystės" stotis jau buvo pasiekusi techninių galimybių ribą.

„Įgyvendinus šį projektą „Draugystės" geležinkelio stoties krovinių aptarnavimo pajėgumas išaugo daugiau negu dvigubai – iki 15 mln. t. krovinių per metus, – teigė S. Dailydka. – Tai atvers papildomų galimybių gabenant krovinius, sumažės eismo įvykių, o prekiniai traukiniai galės būti nukreipti per Pagėgius, taip sumažinant jų eismą per Klaipėdos miestą".

„Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę vadovauti, įgyvendinant tokį techniškai sudėtingą ir didelės apimties projektą, dirbant veikiančio geležinkelio stotyje, – sakė UAB „Hidrostatyba" generalinis direktorius Pranas Šidiškis. -Nuoširdžiai didžiuojuosi visa „Hidrostatyba" komanda ir mūsų partneriais – „GTC", „Šiaulių ranga", „Kauno tiltai" ir „Mitnija". Visų šio projekto dalyvių profesionalumas, pozityvi reakcija į projekto valdymo dinamiką leido laiku ir kokybiškai įvykdyti kontraktinius įsipareigojimus užsakovui. Naudodamasis proga, taip pat noriu padėkoti ir AB „Lietuvos geležinkeliai" vadovybei už produktyvų bendradarbiavimą projekto vykdymo metu".

„Draugystės" geležinkelio stotis yra Klaipėdos geležinkelio mazgo pietinės dalies geležinkelio stotis. 2008 m. parengus galimybių studiją buvo pastebėta, kad krovininiam transportui neužteko esamų kelių ir infrastruktūros pajėgumų, todėl buvo būtina reikalingus „Draugystės" stoties kelius prailginti iki 1 050m naudingo ilgio, įrengti naujus kelius, atlikti senų nusidėvėjusių kelių rekonstrukciją.

AB „Lietuvos geležinkeliai" vykdydama 2007 metais Susisiekimo ministerijos patvirtintą Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtros 2008 metams ir laikotarpiui iki 2015 metų programą iki 2013-ųjų įgyvendino 9 projektus ir kartu su tęsiamais projektais investavo 239,6 mln. Lt be PVM. Toliau tęsdama šią programą bendrovė numato įgyvendinti 8 ir pradėti 2 naujus investicinius projektus ir iki 2015 m. pabaigos investuoti 173,4 mln. Lt be PVM, o vien 2013 m. investuoti 40,6 mln. Lt be PVM.

 

Vidaus ir išorės ryšių sektoriaus inf.

[email protected]

8 5 269 30 29

Updated on 2014-03-13