Archive

Atliktas intermodalinio terminalo paraiškos vertinimas 

AB „Lietuvos geležinkeliai" paraiška „Intermodalinio terminalo Vilniaus viešajame logistikos centre projektavimas ir statyba" atitinka administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo reikalavimus. Tai, atlikusi projekto vertinimus, paskelbė Transporto investicijų direkcija. Intermodalinio terminalo statybai Vilniuje galės būti panaudotos Europos Sąjungos lėšos.

Vilniaus viešasis logistikos centras (toliau - VLC) yra pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu, o AB „Lietuvos geležinkeliai" Vyriausybės įpareigota būti jo įgyvendintoja. Intermodalinis terminalas taps centrine šio projekto dalimi ir pirmuoju Vilniaus VLC objektu, apie kurį kursis privačios įmonės, užsiimančios transporto, logistikos bei susijusia veikla. Intermodalinis terminalas suteiks Vilniaus VLC įsikūrusioms įmonėms prieigą prie kelių ir geležinkelių bei leis greitai ir efektyviai perkrauti krovinius tarp skirtingų transporto priemonių.

Terminalas bus statomas šalia Vaidotų geležinkelio stoties, per kurią reguliariai kursuoja konteineriniai traukiniai „Vikingas", „Šeštokai Express", „Saulė" ir „Merkurijus". Šiuo metu iki teritorijos tiesiamas Vilniaus pietinis aplinkkelis, kurio kitas etapas – sujungimas su Minsko plentu – bus vykdomas tiesiai per logistikos centro teritoriją.

Vilniaus VLC atneš neįkainojamą naudą regionui, paskatins miesto infrastruktūros bei smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą, sukurs daug naujų darbo vietų, pagerins verslo sąlygas regione. Tai bus naudinga ne tik partneriams ir investuotojams, bet ir visai Lietuvos transporto sistemai, kadangi bus skatinama krovinius vežti geležinkeliais. Projektas prisidės ir prie Europos „žaliųjų koridorių" koncepcijos įgyvendinimo, nes didesnę krovinių vežimų dalį sudarys būtent intermodaliniai vežimai geležinkelių transportu tarptautiniais koridoriais.

 

Vidaus ir išorės ryšių sektoriaus inf.

[email protected]

8 5 269 30 29

Updated on 2014-03-13