Archive

Kybartų geležinkelio stotyje spartinama vagonų apžiūra

Kybartų geležinkelio stotyje pradėta naudoti automatizuota traukinių ir vagonų komercinės apžiūros sistema (AKAS). Ji leidžia traukinių, atvykstančių iš Kaliningrado srities, komercinę apžiūrą atlikti jų nestabdant.

AKAS – tai sisteminių kompiuterinių-programinių ir automatizuotų techninių priemonių kompleksas, kurį sudaro automatizuotų elektroninių gabaritinių vartų, kompiuterinė informacinė ir duomenų perdavimo sistemos. Traukiniui įvažiuojantį Kybartų geležinkelio stotį vidutinišku 40 km per valandą greičiu pro elektroninius gabaritinius vartus vaizdo kameros ir lazeriniai jutikliai kontroliuoja pakrovos gabaritą. Sutemus automatiškai įsijungia sistemoje įrengti prožektoriai. Visi duomenys fiksuojami, apdorojami ir saugomi kietajame diske.

Kaip sakė AB „Lietuvos geležinkeliai" Krovinių vežimo direkcijos vyriausiasis inžinierius Jaroslavas Cechanovičius, naudojant AKAS mažėja vagonų prastova, detaliau ir operatyviau nustatomi pakrovos pažeidimai, vagonų techninė ir komercinė būklė, komercinė vagonų apžiūra atliekama daug sparčiau.

Naudodami AKAS geležinkelio stočių darbuotojai traukinio komercinę apžiūrą gali atlikti iš kompiuterizuotos operatoriaus darbo vietos. Sistema leidžia vizualiai įvertinti vagonų stogo, sienų, angų, durų, plombų, užraktų techninę ir komercinę būklę, taip pat spręsti ar teisingai pakrauti vagonai, ar kroviniai tinkamai įtvirtinti.

Taip pat operatyviau nustatomas krovinio trūkumas, grobstymo atvejai. Visa tai leidžia sumažinti vagonų naudojimo išlaidas. Be to, AKAS archyvuoja nustatytų pažeidimų elektronines versijas, kurios, kaip neginčijamas įrodymas, reikalingos pretenzijų nagrinėjimo atvejais (Kybartų geležinkelio stotyje AKAS gali išsaugoti iki 7 tūkst. priimtų traukinių duomenis t.y. galima sukaupti pusantrų–dvejų  metų informaciją). 

Analogiškas AKAS planuojama įrengti Kenos, Vaidotų, „Draugystės",Radviliškio geležinkelio stotyse. 

Kybartų geležinkelio stoties AKAS sistemos statybos ir įdiegimo darbus atliko  UAB  „Euroelektronika" pagal UAB „Satela" parengta projektą.

Krovinių vežimo direkcijos inf.

Updated on 2014-03-13