Archive

2020 metų kovo 21 dieną AB „Lietuvos geležinkeliai" valdyba, vadovaujantis bendrovės įstatais, įsteigė bendrovės Skyrimo ir atlygio komitetą. Šio komiteto nariais ne ilgesniam nei valdybos kadencijos laikotarpiui paskyrė valdybos narius Romą Švedą, Moniką Rimkūnaitę-Bložę ir Povilą Drižą. Šio komiteto pirmininke paskirta M. Rimkūnaitė-Bložė.

 

Updated on 2020-06-01