Archive

Konkurencijos taryba atsisakė pradėti tyrimą

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba rugpjūčio 30 d. nutarimu nusprendė atsisakyti pradėti tyrimą pagal UAB „Milsa" kreipimąsi. Taryba nenustatė pagrindo pagrįstai įtarti, kad AB „Lietuvos geležinkeliai" atliko kokius nors veiksmus, pažeidžiančius konkurencijos teisės reikalavimus.

Viena iš granitinės skaldos importuotojų, UAB „Milsa", kreipėsi į Konkurencijos tarybą, prašydama pradėti tyrimą dėl galimo AB „Lietuvos geležinkeliai" piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi vykdant panašaus pobūdžio sutartis ir taikant nevienodas (diskriminacines) sąlygas atskiriems ūkio subjektams.

UAB „Milsa" nurodė, kad nuo 2012 m. AB „Lietuvos geležinkeliai" bendrojo parko vagonų neišleidžia į NVS šalis, todėl skaldos importuotoja krovinius į Lietuvą iš NVS šalių gali gabenti tik nuomotais vagonais. Importuotojai iš Skandinavijos šalių krovinius į Lietuvą per Klaipėdos uostą gabena AB „Lietuvos geležinkeliai" bendrojo parko vagonais už mažesnę kainą. UAB „Milsa" nuomone, kroviniai Lietuvos Respublikos teritorijoje turėtų būti pervežami tik bendrojo parko arba tik nuomotais vagonais už vienodą kainą.

Konkurencijos taryba, išnagrinėjusi AB „Lietuvos geležinkeliai" pateiktus paaiškinimus, konstatavo, kad bendrovei priklausantys bendrojo parko vagonai į NVS šalis nesiunčiami ne dėl nuo AB „Lietuvos geležinkeliai" valios priklausančių priežasčių, o dėl bendrojo parko vagonų veiklą reglamentuojančių Geležinkelio transporto tarybos patvirtintų taisyklių reikalavimų ir kitų šalių geležinkelių įmonių veiksmų.

Konkurencijos taryba nustatė, kad importuojant granitinę skaldą į Lietuvą iš Skandinavijos ir iš NVS šalių vagonų pakrovimo ir jų naudojimo sąlygos yra skirtingos, todėl nėra pagrindo įtarti, jog dėl skirtingų vagonų naudojimo sąlygų Lietuvoje, granitinės skaldos importuotojai iš Skandinavijos ir iš NVS šalių galėtų būti diskriminuojami. Atsižvelgiant į tai, jog AB „Lietuvos geležinkeliai" priklausančių bendrojo parko vagonų ir išnuomotų vagonų naudojimo sąlygos yra skirtingos, Konkurencijos tarybos nuomone, objektyviai yra galimas ir krovinių pervežimo AB „Lietuvos geležinkeliai" bendrojo parko vagonais ir nuomotais vagonais paslaugų kainų skirtumas.

Updated on 2014-03-13