« Back

Nereikalingų materialinių vertybių pardavimas

Publication date and time: 2016-07-13 09:33
Advertisement title: AB "Lietuvos geležinkeliai" Krovinių vežimo direkcijos Radviliškio lokomotyvų depas skelbia viešąjį aukcioną Nr. 2016-I-2 parduoti nereikalingas žemiau lentelėse nurodytas materialines vertybes
Advertisement text:

Aukcionas įvyks 2016 m. liepos 22 d. 9.00 val. Radviliškio lokomotyvų depe adresu Laisvės alėja 17, LT-82119 Radviliškis.
Už aukcioną atsakinga Violeta Liubinienė  – techninio gamybinio skyriaus vyresnioji inžinierė, tel. 8-422-20212 faksas 8-422-20427, el. p. [email protected]
Apžiūrėti prekes galima iki 2016 m. liepos 21  d. 16.00 val. adresu Laisvės alėja 17, Radviliškis.
Pirkėjas per tris darbo dienas nuo aukciono pabaigos atsiskaito už prekes, pervedant pinigus į pardavėjo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.
Nupirktas prekes pirkėjas išsigabena savo sąskaita per 15 kalendorinių dienų.
Minimalus kainos didinimo  intervalas ne mažesnis kaip 1 % pradinės pardavimo kainos.
Aukciono dalyvių ir žiūrovų dalyvavimas nemokamas.

Prekių kainos nurodytos be PVM mokesčio.

Related documents:
 1 priedas