« Back

AB „Lietuvos geležinkeliai” filialas „Kauno geležinkelių infrastruktūra“ (turto valdytojas) skelbia viešą naudotų transporto priemonių pardavimo aukcioną

Publication date and time: 2015-09-16 15:45
Advertisement title: AB „Lietuvos geležinkeliai" filialas „Kauno geležinkelių infrastruktūra" (turto valdytojas) skelbia viešą naudotų transporto priemonių pardavimo aukcioną
Advertisement text:

Informacija apie parduodamas transporto priemones, pradines pardavimo kainas, minimalius kainos kėlimo intervalus, parduodamo turto apžiūrėjimo laiką ir vietą pateikiama priede Nr. 1.                                                                                                                       

Dėl transporto priemonių apžiūros kreiptis:

Land Rover Defender - į Mechanizmų priežiūros ūkio inžinierių technologą Danielių Mažeikį, tel. 8 616 47921;

Ratinio traktoriaus T-40 ir krovininio automobilio GAZ 3307 – į Mechanizmų priežiūros ūkio inžinierių technologą Vaidą Mikoliūną, tel. Nr. 8 612 16608;

Gaisrinio automobilio ZIL 131 ir vikšrinio traktoriaus DET-250 M – į Pagalbinio traukinio viršininko pavaduotoją Sergejų  Gelmaną, tel. Nr. 8 611 46259.

Aukcionas vyks 2015 m. rugsėjo 25 d. 10.00 val. AB „Lietuvos geležinkeliai" filiale „Kauno geležinkelių infrastruktūra" 3 aukšte, 304 salėje, M.K. Čiurlionio g.16, Kaune. Neįvykus šiam aukcionui ar jo metu nepardavus transporto priemonių, sekantys aukcionai vyks 2015-10-02 10.00 val. ir 2015-10-09 10.00 val.

Registracija į aukcionus bus vykdoma likus 15 min iki aukcionų pradžios.

Aukcione gali dalyvauti visi juridiniai ir fiziniai asmenys, sumokėję aukciono įnašą. Įnašas mokamas į pirmąjį ir kiekvieną pakartotinį aukcioną atskirai.

Įnašo suma – 100,00 Eur.  Po aukciono įnašas grąžinamas arba įskaitomas kaip dalis nupirkto turto kainos.

Norintieji dalyvauti aukcione privalo pateikti banko pavedimo kopiją už sumokėtą aukciono įnašą. Aukciono dalyvis privalo turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir atstovavimo teisę patvirtinančius dokumentus (jei veikia kito fizinio ar juridinio asmens vardu).

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma per tris darbo dienas po aukciono pabaigos banko pavedimu į turto valdytojo sąskaitą. Aukcione įsigyto turto nuosavybę liudijantis dokumentas – PVM sąskaita faktūra  išrašoma ir nupirktas turtas perduodamas per 3 darbo dienas po to, kai turto valdytojas gauna banko patvirtinimą, kad sumokėta visa turo pardavimo kaina.  Aukcione įsigytą turtą savininkas atsiima savo jėgomis ir sąskaita.

Turto valdytojo rekvizitai :

AB „Lietuvos geležinkeliai" filialas „Kauno geležinkelių infrastruktūra"

Įmonės kodas 110053842

PVM mokėtojo kodas LT100538411                     

AB SEB bankas, a/s LT147044060003998477.

Informacija apie parduodamas transporto priemones, jų pradinės pardavimo kainos bei aukciono sąlygos taip pat skelbiamos leidinio „Valstybės žinios" priede „Informaciniai pranešimai".

Už aukciono rengimą atsakingas asmuo Pirkimų ir investicijų skyriaus viršininkas Arnas Vaitaitis, tel. (8 37) 27 26 03.

Related documents:
 Priedas Nr.1