Eismo saugos skyrius

 

Pagrindinis skyriaus tikslas – užtikrinti geležinkelių transporto eismo saugą bei turėti modernią, subalansuotą, konkurencingą, draugišką aplinkai geležinkelių transporto sistemą, kuri efektyviai tenkintų Lietuvos ir kaimyninių valstybių gyventojų bei verslo poreikius.

Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

  • EISMO SAUGOS RIZIKŲ VALDYMAS įvertinant rizikas bei parenkant atitinkamas saugos priemones, vykdyti įgyvendinimo stebėseną.

  • PAVOJAUS VALDYMO PROCESO NEPRIKLAUSOMO VERTINIMO ATLIKIMAS įvertinant visus struktūrinių padalinių ir kitų įmonių atliekamus pakeitimus, susijusius su geležinkelių eismu.

  • EISMO ĮVYKIŲ TYRIMAS įvertinant įvykio aplinkybes bei pateikiant saugos rekomendacijas.

  • TRAUKINIŲ EISMO SUTRIKDYMŲ MAŽINIMAS atliekant nuolatinę avarinių situacijų bei eismo įvykių analizę, priežasčių nustatymą bei prevencinių priemonių parinkimą.

  • PREVENCINIŲ EISMO SAUGOS AKCIJŲ ORGANIZAVIMAS bendradarbiaujant su policijos pareigūnais organizuojamos prevencinės akcijos pervažose bei kitose nustatytose pavojingose vietose, siekiant ugdyti visuomenę saugiai elgtis kertant geležinkelio bėgius.

 

Kontaktai:

Tel. nr. 8 5 269 3002

El. p. [email protected]

 

 

Atnaujinta 2018-03-14