CVP IS
CVP IS - tai Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema, kurią administruoja Viešųjų pirkimų tarnyba. Šioje sistemoje įmonės, kurioms yra taikomi viešųjų pirkimų vykdymą reglamentuojantys teisės aktai, elektroniniu būdu atlieka viešuosius pirkimus, o tiekėjai teikia pasiūlymus.
CVP IS sistemoje rasite
AB „Lietuvos geležinkeliai" ir kitų įmonių, kurios vykdo viešuosius pirkimus, skelbimus apie tokių pirkimų vykdymą.
Informaciją apie AB „Lietuvos geležinkeliai" šiuo metu CVP IS vykdomus viešuosius pirkimus rasite.
Iki 2017 m. liepos 1 d. čia
Nuo 2017 m. liepos 1 d. čia
Skelbtų viešųjų pirkimų sąlygas. Galėsite pateikti pasiūlymus CVP IS sistemoje atliekamiems skelbiamiems viešiesiems pirkimams bei teikti savo pasiūlymus (pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, jeigu toks reikalivimas nustatytas).
Informaciją apie ateityje planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus. Galėsite kreiptis į įmonių, kurios numato vykdyti Jus dominantį viešąjį pirkimą, dėl informacijos suteikimo.
Skelbiamas technines specifikacijas ar jų projektus.
Registracija CVP IS sistemoje
Registracija CVP IS sistemoje yra nemokama. Norint užsiregistruoti, reikia užpildytą registracijos prašymą nusiųsti Viešųjų pirkimų tarnybai.
Registruotis galite čia
Atlikę registracijos CVP IS sistemoje veiksmus, Jūsų registracijos formoje nurodytu elektroniniu paštu gausite Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimą dėl registracijos patvirtinimo, kad jau esate sistemos naudotojas. Registracija įprastai patvirtinama per 3 darbo dienas.
CVP IS naudotojai privalo saugoti jiems suteiktus prisijungimo duomenis ir niekam jų neperduoti. Atsakomybė už visus su naudotojo prisijungimo duomenimis CVP IS atliktus veiksmus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus tenka asmeniui, kuriam yra suteikti prisijungimo duomenys.

 

 

Atnaujinta 2017-08-24