« Atgal

Paskelbta tarptautinė AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdybos narių atranka

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija penktadienį, kovo 19 d. paskelbė tarptautinę nepriklausomų kandidatų atranką užimti AB „Lietuvos geležinkeliai" valdybos narių pareigas naujai valdybos ketverių metų kadencijai.

Atranką vykdo bendrovė „AIMS International", o kandidatai kviečiami siųsti paraiškas iki balandžio 7 dienos. Kandidatams keliami nepriklausomumo, taip pat, specialieji reikalavimai – mokėti anglų kalbą ir turėti kompetenciją bent vienoje iš penkių sričių:

  • Strateginio valdymo, verslo plėtros ir tarptautinės politikos;
  • Finansų valdymo, rizikų valdymo ir audito;
  • Logistikos verslo plėtros ir valdymo;
  • Geležinkelių transporto valdymo ir reguliavimo;
  • Skaitmenizacijos, organizacijų bei transformacijos valdymo.

LTG grupę sudaro pagrindinės dukterinės bendrovės – geležinkelių infrastruktūros valdytojas „LTG Infra", krovinių vežimo bendrovė „LTG Cargo" ir kelionių traukiniais bendrovė „LTG Link". Taip pat grupėje veikia kitos dukterinės bendrovės, o AB „Lietuvos geležinkeliai" atlieka kontroliuojančiosios bendrovės funkciją.

Šiuo metu „Lietuvos geležinkelių" valdybą sudaro nepriklausomas narys, valdybos pirmininkas Romas Švedas, nepriklausomi nariai Monika Rimkūnaitė-Bložė, Rolandas Zukas, Alditas Saulius ir Mats Hanson.

Valdybos nario atrankos skelbimas lietuvių kalba: https://karjera.litrail.lt/2816

Tai pat ir angliškai: https://karjera.litrail.lt/2819

Atnaujinta 2021-03-20