« Atgal

Lietuvos geležinkelių infrastruktūra atveriama užsienio šalių vežėjams

Šalies geležinkelių infrastruktūros valdytojas bendrovė „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" atveria šalies geležinkelių infrastruktūrą užsienio šalių vežėjams.

 

Bendrovė pasirašė pirmąją tarptautinę naudojimosi šalies viešąja geležinkelio infrastruktūra sutartį su viena didžiausių Europos krovinių gabenimo geležinkeliais grupių, didžiausia krovinių pervežimo bendrove Lenkijoje „PKP Cargo". Sutartyje numatyta, kad „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" teiks minimalųjį prieigos paketą (MPP) sudarančias paslaugas, o taip pat kitas paslaugas pagal atskirus infrastruktūros valdytojo ir krovinių vežėjo susitarimus.

 

„Šia sutartimi bus ne tik skatinami krovinių pervežimai tarp strateginių partnerių Lietuvos ir Lenkijos, tačiau taip pat sudaromos prielaidos didinti konkurenciją tarp vežėjų Lietuvoje ir užtikrinti kuo efektyvesnį šalies geležinkelių infrastruktūros naudojimą", – sako bendrovės „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" generalinis direktorius Karolis Sankovski.

Praėjusiais metais Lietuvoje buvo atlikta geležinkelių sektoriaus reforma – baigtas įgyvendinti vadinamasis ES ketvirtasis geležinkelių teisės aktų paketas dėl bendros Europos geležinkelių erdvės. Nuo praėjusių metų pabaigos už šalies viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymą, priežiūrą, plėtrą bei esmines funkcijas – geležinkelio pajėgumų skyrimą bei užmokesčio už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra nustatymą ir surinkimą – yra atsakinga bendrovė „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra".

Siekdama skatinti geležinkelio vežėjų didesnį konkurencingumą ir užtikrinti efektyvų šalies geležinkelio infrastruktūros naudojimą „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" inicijavo keletą svarbių teisės aktų pakeitimų. Balandžio mėn. LR susisiekimo ministro įsakymu buvo patvirtintos naujosios pajėgumų skyrimo perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje prioriteto taisyklės, o LR Vyriausybės nutarimu buvo patvirtintos naujos užmokesčio už MPP ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklės.

Naujos prioriteto taisyklės sukurs prielaidas tvarios krovinių vežimo sistemos plėtrai, skatins geležinkelių transporto konkurencingumą, vystys viešųjų logistikos centrų veiklą, kompleksiškai išnaudos Lietuvos transporto sektoriaus stiprybes, didins šalies vežimo ir logistikos paslaugų rinkos patrauklumą.

Naujose užmokesčio taisyklėse yra nustatyta užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus tarifo apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka. Ji sudarys prielaidas vežėjams atsakingiau planuoti ir tinkamai naudoti šalies geležinkelių infrastruktūrą.

Pasak K. Sankovskio, šalies viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo užduotis yra užtikrinti, kad Lietuva kuo geriau atitiktų Lietuvos ir ES teisės aktus bei išnaudotų pažangiausių Europos šalių geriausią patirtį.

Naujosios taisyklės suteiks daugiau aiškumo šalies geležinkelių transporto paslaugų rinkos dalyviams. Šios taisyklės yra suderintos su ES direktyvų reikalavimais ir parengtos atsižvelgiant į pažangiausių Europos valstybių geriausią galiojančią praktiką bei siekį užtikrinti šalies viešosios geležinkelių infrastruktūros patį efektyviausią panaudojimą.

 

 

Atnaujinta 2020-05-13