« Atgal

Akcinės bendrovės “Lietuvos geležinkeliai” Krovinių vežimo direkcijos Kuro bazių valdymo centras (įmonės kodas 110053842, Mindaugo g. 15, Vilnius) skelbia aukcioną, kuriame parduoda: Naftos produktų (dyzelino) iškrovimo, saugojimo ir krovos paslaugą (toliau-Terminalo paslauga).

Paskelbimo data ir laikas: 2015-07-02 10:36
Skelbimo pavadinimas: Akcinės bendrovės "Lietuvos geležinkeliai" Krovinių vežimo direkcijos Kuro bazių valdymo centras (įmonės kodas 110053842, Mindaugo g. 15, Vilnius) skelbia aukcioną, kuriame parduoda: Naftos produktų (dyzelino) iškrovimo, saugojimo ir krovos paslaugą (toliau-Terminalo paslauga).
Skelbimo tekstas:

Pardavimo kaina ir pradinis minimalus išduodamo dyzelino kiekis K = P * A min, kur:

K – pradinė Terminalo paslaugos kaina Eur/t;

P – iškrovimo, saugojimo ir krovos kaina už vieną toną, išduotą per kalendorinį mėnesį, kurią sudaro 7,25 (septyni Eur dvidešimt penki ct) Eur, be PVM;

A min – pradinis minimalus, per kalendorinį mėnesį, išduotas dyzelino kiekis tonomis, kurį sudaro 3000 (trys tūkstančiai) tonų.

Aukciono metu, minimalus dyzelino kiekio kėlimo intervalas – 200 tonų.

Parduodamos Terminalo paslaugos teikimo vieta - Vaidotų kuro bazėje adresu: Terminalo g. 8, Vilnius. Apžiūros laikas iki 2015 m. liepos 14 d., darbo dienomis nuo 9:00 iki 15:00 val. Dėl apžiūros kreiptis į Paulių Pašakinską, tel. 8 663 56893.

Terminalo paslaugos teikimo Sutartis bus pasirašoma trejiems metams ir galios nuo 2015-10-31 d. iki 2018-10-31 d.

Apmokėjimas už praėjusio mėnesio kokybiškai atliktą Terminalo paslaugą atliekamas eurais pagal Pardavėjo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą (originalą), mokėjimo pavedimu į sutartyje nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo krovos balanso akto bei PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Jei šie dokumentai išrašomi ne vienu metu – nuo dokumento, išrašyto vėlesne data. Aukcionas vyks Kuro bazių valdymo centro patalpose Mindaugo g. 15 Vilnius, 2015 m. liepos 15 d. 10 val.

Atsakingas asmuo – Teisės ir personalo skyriaus viršininkas Viktoras Augustėnas, Mindaugo g. 15, Vilnius. Tel.: (85) 2693853; 8 650 83543; faksas (85) 2692348.

Aukciono dalyvių piniginis įnašas 1000 (vienas tūkstantis) Eur. Dalyviai registruojami aukciono dieną nuo 7 iki 9 val. sekretoriate.
Susiję dokumentai:
 Aukciono sąlygos