« Atgal

Akcinės bendrovės “Lietuvos geležinkeliai” (įmonės kodas 110053842) Krovinių vežimo direkcijos Kuro bazių valdymo centras, (Mindaugo g. 15, Vilnius) (toliau Centas) skelbia viešąjį aukcioną, kuriame parduodama Naftos produktų (dyzelino) iškrovimo, saugojimo ir krovos paslauga (toliau-Terminalo paslauga).

Paskelbimo data ir laikas: 2015-08-10 08:07
Skelbimo pavadinimas: Akcinės bendrovės "Lietuvos geležinkeliai" (įmonės kodas 110053842) Krovinių vežimo direkcijos Kuro bazių valdymo centras, (Mindaugo g. 15, Vilnius) (toliau Centas) skelbia viešąjį aukcioną, kuriame parduodama Naftos produktų (dyzelino) iškrovimo, saugojimo ir krovos paslauga (toliau-Terminalo paslauga).
Skelbimo tekstas:

Pardavimo kaina ir pradinis minimalus išduodamo dyzelino kiekis K = P * A min, kur: K – pradinė Terminalo paslaugos kaina Eur/t; P – iškrovimo, saugojimo ir krovos kaina už vieną toną, išduotą per kalendorinį mėnesį, kurią sudaro 5,00 (penki Eur 00 ct) Eur, be PVM; A min – pradinis minimalus, per kalendorinį mėnesį, išduotas dyzelino kiekis tonomis, kurį sudaro 800 (aštuoni šimtai) tonų. Aukciono metu, minimalus dyzelino kiekio kėlimo intervalas – 200 tonų.

Parduodamos Terminalo paslaugos teikimo vieta - Centro Radviliškio kuro bazės Klaipėdos sandėlis adresu: Daukanto g. 47, Klaipėda. Apžiūros laikas iki 2015 m. rugpjūčio 19 d., darbo dienomis nuo 9:00 iki 15:00 val. Dėl apžiūros kreiptis į Ramūną Pielikį, tel. 8 685 75145.

Terminalo paslaugos teikimo Sutartis bus pasirašoma trejiems metams ir galios nuo 2015-11-21 d. iki 2018-11-21 d.

Aukcionas vyks Centro patalpose Mindaugo g. 15 Vilnius, 2015 m. rugpjūčio 20 d. 10.30 val. Atsakingas asmuo – Teisės ir personalo skyriaus viršininkas Viktoras Augustėnas, tel.: (85) 2693853; 8 650 83543; faksas (85) 2692348.

Aukciono dalyvių piniginis įnašas 1000 (vienas tūkstantis) Eur. Dalyviai registruojami aukciono dieną nuo 7 iki 9 val. sekretoriate
Susiję dokumentai:
 Aukciono sąlygos