« Atgal

„Lietuvos geležinkeliai“ primena: pervažose – pats svarbiausias dienos sustojimas

Vakar daugumoje Pasaulio šalių buvo minima 12-oji tarptautinė saugaus elgesio geležinkelio pervažose diena. Šią dieną geležinkelio, kelių transporto sektorių įvairių institucijų atstovai bendradarbiauja formuodami pervažų naudotojų saugaus elgesio įpročius ir akcentuodami, kad sustojimas ir didesnis atidumas geležinkelio pervažoje visais atvejais yra privalomas.

„Lietuvos viešojoje geležinkelių infrastruktūroje įrengta daugiau kaip 500 geležinkelio pervažų, kurias per vieną parą kerta tūkstančiai  jų naudotojų. Įvertinus leistinus traukinių greičius, siekiančius iki 120 km/h, pervažų naudotojai privalo būti itin dėmesingi, o visais atvejais – vadovautis kelio ženklais, ženklinimu, užtvaro padėtimi, šviesoforų, garso ir pervažos budėtojų ar reguliuotojų signalais. Geležinkelio pervažą reikia kirsti saugiai, apsaugant save, savo artimuosius ir kitus eismo dalyvius", – apie saugų elgesį pervažose primena „Lietuvos geležinkelių" eismo saugos skyriaus vadovas Martynas Čekanauskas.

Ketvirtadienį ir penktadienį „Lietuvos geležinkelių" eismo saugos specialistai, Lietuvos policijos ir Lietuvos transporto saugos administracijos atstovai, formuodami saugaus pervažų naudotojų elgesio įpročius, rizikingiausiose geležinkelio pervažose įrengtų vaizdo stebėjimo įrenginių pagalba fiksuos kelių eismo taisyklių pažeidimus, taip pat vykdys saugos akcijas siekdami priminti pervažų naudotojams pagrindinius saugaus elgesio principus:

  • neužstrik geležinkelio pervažoje, važiuok per ją tik įsitikinęs, kad geležinkelio pervažą kirsi nesustojęs joje;
  • dvikeliuose ar daugiakeliuose geležinkelio ruožuose praleisk artėjantį traukinį, palauk kol jis nutols ir kirsk geležinkelio pervažą tik įsitikinęs, kad iš priešingos pusės neartėja kitas traukinys;
  • niekada nekirsk geležinkelio pervažos besileidžiant užtvarams, tai neteisėta ir mirtinai pavojinga;
  • kirsdamas geležinkelio pervažą visada būk ypatingai budrus, prie geležinkelio pervažos artėjantis traukinys visais atvejais yra arčiau ir juda greičiau nei gali atrodyti;
  • prisimink, kad traukiniai nestoja greitai, vidutinis standartinio prekinio traukinio stabdymo kelias gali siekti daugiau kaip 1 km;
  • visada pastebėjęs geležinkelį tikėkis artėjančio traukinio! Atmink, kad prekiniai traukiniai gali važiuoti ir ne pagal grafiką.

Siekiant suprasti geležinkelio pervažose kylančias rizikas svarbu žinoti, kad kasmet visame pasaulyje įvyksta daugiau kaip milijonas vos neįvykusių eismo įvykių geležinkelio pervažose, o geležinkelių transporto eismo įvykių metu žūsta daugiau kaip 6 000 pervažų naudotojų.

Europos Sąjungos šalyse kasmet įvyksta apie 500 eismo įvykių geležinkelio pervažose, kurie sudaro apie ketvirtį visų didelių eismo įvykių geležinkeliuose, kurių metu žūsta ar sunkiai sužeidžiama daugiau kaip 500 asmenų – apie 30 proc. visų asmenų mirčių ar sužeidimų geležinkeliuose.

Lietuvoje kasmet įvyksta apie 10 eismo įvykių geležinkelio pervažose, kurių metu žūsta 3-4 pervažų naudotojai. 2019 m. buvo pirmieji metai, kai viešosios geležinkelių infrastruktūros geležinkelio pervažose nežuvo ir nebuvo nei vieno sunkiai sužeisto pervažos naudotojo.

„Lietuvos geležinkelių" grupė vykdydama veiklą ypatingą dėmesį skiria saugiam geležinkelių transporto eismui, todėl vykdo rizikingiausių geležinkelio pervažų rekonstravimą į dviejų lygių susikirtimus, kartu su partneriais reguliariai organizuoja saugos akcijas, vykdo šviečiamąją veiklą mokytojų ir vairuotojų mokymo centrų instruktorių kvalifikacijos kėlimo metu bei nuolat ugdo savo traukinio mašinistus kaip elgtis geležinkelio keliuose pastebėjus kliūtį.

Atnaujinta 2020-06-12