„Lietuvos geležinkeliai" yra strateginė, didžiausia Lietuvos transporto sektoriaus įmonė, savo veiklą vystanti trimis pagrindinėmis kryptimis: krovinių ir keleivių vežimas geležinkeliais, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas, priežiūra ir plėtra.

Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai yra siekti pelno, racionaliai naudoti bendrovės lėšas, turtą ir kitus išteklius, užtikrinti turtinius akcininkų interesus. 

 

 

Atnaujinta 2018-10-10