Aplinkos apsauga

Veikla

2011 metų viduryje AB „Lietuvos geležinkeliai" įkurtas Aplinkosaugos centras. Nuo 2014 metų rugpjūčio mėn. tęsia aplinkosauginę veiklą dukterinė AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonė UAB Geležinkelių aplinkosaugos centras. Įmonė užtikrina aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimą, nuolatos vertina Bendrovės vykdomos veiklos poveikį aplinkai, skatina efektyviai naudoti energetinius bei gamtos išteklius, vykdo objektų aplinkosauginę kontrolę, daug dėmesio skiria ekonomiškam atliekų tvarkymui ir logistikai, organizuoja ir vykdo nuotekų valymo įrenginių priežiūrą, atlieka laboratorinius aplinkos tyrimus/matavimus, siekia maksimaliai efektyviai atkurti aplinką po avarijų. Taip pat užtikrina geležinkelio juostos apsauginių miškų ir želdinių eksploataciją, apsaugą ir priežiūrą, prižiūri ir tvarko geležinkelio želdinių apsaugos zonoje augančius, pagal specialią technologiją pasodintus bei natūraliai išaugusius želdinius, atliekančius apsaugines, estetines bei kitas ūkines - technologines funkcijas bei teikia paslaugas tretiesiems asmenims aplinkosaugos srityje.

Bendrovės monitoringo (stebėsenos) rezultatai 2013 m. (Ataskaita, PDF)

 

Atnaujinta 2014-09-22

Kontaktai

UAB Geležinkelių aplinkosaugos centras
Konstitucijos pr. 8A, Vilnius
Tel. (8 5) 275 53 05 arba (8 5) 269 23 79
Faks. (8 5) 275 53 05 arba (8 5) 269 33 92
Internetinis puslapis: www.gelezinkelio-zeldiniai.lt 

Turite klausimų? Rašykite mums

Jums kylančius klausimus visada galite užduoti savitarnos svetainėje, prisijungę prie sistemos. 

 

Atnaujinta 2014-09-22