Romas Švedas

Valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys


Išsilavinimas

1988-1993 Vilniaus universiteto Teisės fakultetas

1991 Politinė demokratija, Umea Universitetas (Švedija)

1993 Užsienio prekybos politika, Pasaulio prekybos organizacija (Ženeva, Šveicarija)

1994 Derybos dėl tarptautinių prekybos sutarčių, Tarptautinės teisės institutas (Vašingtonas D.C., JAV).

2010 Valdybos nario mokymai, Baltijos Korporatyvinio Valdymo Institutas (Vilnius, Ryga, Talinas)

2017 Valdybos pirmininko mokymai, Baltijos Korporatyvinio Valdymo Institutas (Stokholmas)

Darbinė veikla

2016-12 - dabar AB „Lietuvos geležinkeliai" Valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys

2015-dabar Šilumos tarybos prie Energetikos ministerijos narys

2014-dabar JT Ekonominės komisijos Europai Espoo Konvencijos Įgyvendinimo komiteto narys, nuo 2017 m. - pirmininkas

2013-2017 AB „Klaipėdos nafta" Stebėtojų tarybos narys

2013-dabar ES Energetikos reguliatorių bendradarbiavimo agentūros Administracinės tarybos pakaitinis narys

2012- dabar VU TSPMI lektorius

2011-dabar Nepriklausomas ekspertas

2009-2011 LR Energetikos viceministras

2009-2011 VĮ „Ignalinos atominė elektrinė" Valdybos pirmininkas

2010-2011 AB „Klaipėdos nafta" Valdybos pirmininkas

2010-2011 AB „Lietuvos dujos" Valdybos narys

2010-2011 AB „Litgrid" Valdybos pirmininkas

2007-2009 LR Užsienio reikalų ministerijos Ekonominio saugumo politikos departamento direktorius

2003-2007 LR Nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje įgaliotasis ministras, Lietuvos nuolatinio atstovo ES pavaduotojas

1999-2003 LR Užsienio reikalų ministerijos Ekonomikos departamento direktorius

1995-1999 LR Nuolatinės misijos prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje patarėjas

1997-1999 LR konsulas Šveicarijos Konfederacijoje

1993-1995 LR Užsienio reikalų ministerijos Prekybos skyriaus vedėjas

1992-1993 LR Tarptautinių ekonominių santykių ministerijos Prekybos skyriaus vyr. specialistas


 

Monika Rimkūnaitė – Bložė

Nepriklausoma valdybos narė


Išsilavinimas

 1998-2000 Tarptautinio verslo magistras, Vilniaus Universitetas, Tarptautinio Verslo Mokykla

 1996-1997 European Business Management School, University of Wales, Swansea

 1994-1998 Finansų bakalauras, Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakultetas

 

 

Darbinė veikla

 2017-12 - dabar UAB „Mobilieji mokėjimai" Generalinė direktorė

 2017-01 - 2017-12 Verslo konsultantė

 2016-12 - dabar Valdybos narė, AB „Lietuvos geležinkeliai"

 2012-11-2016-11 Produktų plėtros vadovė Baltijos šalims, SEB Baltijos šalių tarnyba

 2010-11-2012-11 Mokėjimo kortelių departamento direktorė, AB SEB bankas

 2008-04-2010-11 Verslo transformacijos vadovė, pagrindinės AB SEB banko IT sistemos keitimo programoje

 2007-09-2009-12 Pokyčių vadovė (angl. k. SEB Way navigator), Pokyčių valdymo grupė

 2004-10-2007-09 Tarptautinių verslo klientų skyriaus vadovė, Verslo klientų ir institucijų departamentas

 2003-06-2004-10 Finansų institucijų skyriaus vadovė, Verslo klientų ir institucijų departamentas

 1999-2003-06 Verslo klientų vadybininkė

 1998-1999 Privačių klientų vadybininkė

 1997-1998 Banko Vilniaus filialo Direktorės sekretorė - referentė

 1997-07-08 IT priežiūros ir kodavimo skyriaus ekspertė

 


 

Rolandas Zukas

Nepriklausomas valdybos narys


Išsilavinimas

 2003 BICG valdybos nario mokymai

 2005 ISM, vadybos magistrantūros studijos vadovams

 1996 VGTU, Transporto inžinerinė ekonomika ir vadyba

 

 

Darbinė veikla

 2015-02 - dabar UAB „EPSO G" generalinis direktorius

 2015-04 - 2016-02 LITGRID AB Stebėtojų tarybos narys

 2015-04 - 2016-04 AB „Amber Grid" Valdybos narys

 2011-01 - 2015-02 AB „Klaipėdos nafta" Suskystintų gamtinių dujų terminalo (SGDT) direktorius, SGDT departamento direktorius

 2011-01 - 2011-12 „Energijos tiekimas", UAB, valdybos narys

 2010 - 2011-01 UAB „TIC" valdybos narys

 2009-10 - 2011-01 UAB „Energijos tiekimas" generalinis direktorius

 2008-09 - 2009-10 AB „LEO LT" verslo vystymo vadovas

 2008-01 - 2008-04 „DnB Nord" Klientų aptarnavimo skyriaus vadovas

 2007-02 - 2007-09 UAB „Lintel", Telerinkodaros skyriaus vadovas

 2004-10 - 2007-02 AB „TEO LT" Privačių klientų departamentas, skyriaus vadovas

 2000-05 - 2004-10 AB „TEO LT" Klientų aptarnavimo departamentas, skyriaus vadovas

 1998-06 - 2000-05 AB „TEO LT" Rinkodaros departamentas, vadybininkas

 1997-12 - 1998-04 UAB „Karolinos kelionių centras" vadybininkas

 1996-07 - 1998-02 AB „Lietuvos avialinijos" vadybininkas

Alditas Saulius

Nepriklausomas valdybos narys

Išsilavinimas

 1998 Joint Vienna Institute, Comprehensive Course in Applied Market Economics

 1994 Vilniaus Universitetas, Tarptautinio verslo mokykla kartu su New York St. John's University

 1993 Vilniaus Universitetas, Fizikos fakultetas 

Darbinė veikla

 2017-dabar UAB „Investicijų ir verslo garantijos" Valdybos narys

                    VĮ Valstybinių miškų urėdija Valdybos narys
                    AB „Lietuvos geležinkeliai" Valdybos narys
                    Kredito unijos Memelio taupomoji kasa Stebėtojų tarybos narys

2016-dabar Konsultatas įmonių ir finansų/rizikų valdymo srityse

2009-03 –2016-01 Danske Bank A/S Lietuvos skyrius, Kredito tarnybos vadovo pavaduotojas

2003-10 –2008 -11 AB DnB NORD bankas, Valdybos narys ir prezidento pavaduotojas

2001-11 –2003-10 AB NORD/LB bankas, Kredito tarnybos vadovas, Valdybos pirmininko patarėjas ir kt. pareigos

1997-02 –2001-11 Lietuvos bankas, Bankų priežiūros departamento Inspektavimo skyriaus vadovas

1994 –1997 Lietuvos bankas, Bankų priežiūros departamento vyriausiasis ekonomistas

Christian Kuhn

Nepriklausomas valdybos narys

Išsilavinimas

2003  Veolia Cursus Dirigeants 

1996 Hanoverio Universitetas, mokslų daktaro laipsnis
 
1992 Darmštato technikos universitetas (angl. Technical University of Darmstadt), Inžinerijos magistro laipsnis

Darbinė veikla

2014-09 - dabar valdybos narys ir strategijos ir inovacijų komiteto pirmininkas Kazachstano geležinkelių bendrovėje „Kazakhstan Temir Zholy" (KTZ)

2016-dabar nepriklausomas geležinkelių ir logistikos bendrovių konsultantas
 
2005-11 - 2009-02 ir 2010-01 - 2011-05 vykdantysis viceprezidentas Production DB Schenker Rail GmbH", įvairios vadovaujančios pozicijos Vokietijos geležinkelių kompanijoje „Deutsche Bahn"
 
2009-04 - 2015-09 vykdantysis direktorius bendrovėje Martrade Holding und Management GmbH"
 
1996-03 - 2005-10 vykdantysis direktorius bendrovėje Connex Cargo Logistics" (CCL)
 

Vladislav Kondratovič

Valdybos narys


Išsilavinimas

 1997-2002 Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos ir administravimo bakalauras

 

Darbinė veikla

 2017-09 - dabar Kelių transporto ir civilinės aviacijos departamento direktorius, Susisiekimo ministerija

 2015 - 2017 Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento direktorius, Susisiekimo ministerija

 2013-2014 Susisiekimo ministerijos viceministras

 2007-2013 Administracijos direktoriaus pavaduotojas, Investicijų skyriaus vedėjas, Vilniaus rajono savivaldybės administracija

 2007-01-2007-10 Projektų vadovas, UAB „Elektromarkt"

 2006-2007 Prekybos vadovas, UAB „Buteka"

 2001-2006 Logistikos vadovas, vadybininkas,UAB „East Trading Company"

 1999-2001 Vadybininkas, UAB „Vokė-3"

 1998-1999 Vadybininkas, UAB „Virtuvės pasaulis"

 1994-1998 Vadybininkas, UAB „Vokė-3"

 


 

Mantas Bartuška

Valdybos narys


Išsilavinimas

 2016 Cambridge Judge and Bussiness school, Cambridge, UK: Executive Advanced Leadership Program (Lyderystės studijos)

 2014-2015 Baltic Institute of Corporate Governance (BICG): Board member studies (Valdybos nario studijos)

2015-2016 Southern Denmark University, Denmark: Vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis

 2003-2007 Vilniaus universitetas: Vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis

 

 

Darbinė veikla

 2016-12 - dabar AB „Lietuvos geležinkeliai" Generalinis direktorius/ Valdybos narys

 2014-09 - 2016-12 AB „Klaipėdos nafta" Generalinis direktorius

2014-09 - dabar AB „Klaipėdos nafta" Valdybos narys

 2013-11 - 2016-10 UAB „Baltpool" Valdybos pirmininkas

 2010-05 - 2014-09 AB „Klaipėdos nafta" Finansų ir administravimo departamento direktorius

 2007-10 - 2010-05 UAB „Ernst & Young Baltic" Audito vyresnysis konsultantas

 2005-12 - 2007-10 UAB „BDO Auditas ir apskaita" Audito jaunesnysis konsultantas

 
 
 
 

Atnaujinta 2018-10-15