dr. Albertas Šimėnas

Pareigos

AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinio direktoriaus pavaduotojas

Kontaktai

(8 5)  269 3265 

 

 

nuo 2006 m. kovo 27 d.

AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinio direktoriaus pavaduotojas.

 

2000 m. gruodžio mėn.–2006 m. kovo mėn.

AB „Lietuvos geležinkeliai", plėtros direktorius.

 

2000 m. lapkričio mėn. – 2000 m. gruodžio mėn.

Lietuvos ūkio institutas, direktoriaus pavaduotojas.

 

1996-2000 m.

LR Seimo narys, Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas, Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas.

 

1993-1996 m.

Ekonomikos ir privatizacijos institutas, direktoriaus pavaduotojas, vyr. mokslinis bendradarbis.

 

1991-1992 m.

Ekonomikos ministras.

 

1990-1992 m.

LR Aukščiausiosios tarybos (Atkuriamojo Seimo) deputatas, Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas.

 

1989-1990 m.

LTSR MA Ekonomikos institutas, vyresnysis. mokslinis bendradarbis.

 

1984-1989 m.

VISI, Ekonomikos katedra, vyresnysis dėstytojas, docentas.

 

1973-1984 m.

Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos mokslinio tyrimo institutas, jaunesnysis mokslinis bendradarbis, vyresnysis mokslinis bendradarbis.

 

1972-1973 m.

LTSR Plano komitetas, skaičiavimo centras, ekonomistas.

 
 
 

Nuo 2015 m. spalio 16 d.

AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinio direktoriaus pavaduotojas – Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktorius.

 

2015 m. liepos mėn. – 2015 m. spalio mėn.

AB „Lietuvos geležinkeliai" Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus pavaduotojas.

 

2014 – 2015 m.

UAB „Geležinkelių projektavimas" direktoriaus pavaduotojas.

 

2010 – 2014 m.

AB „Lietuvos geležinkeliai" Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Investicijų departamento direktoriaus pavaduotojas.

 

2007 – 2010 m.

AB „Lietuvos geležinkeliai" Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Investicijų skyriaus vyriausiasis vadybininkas, viršininko pavaduotojas.

 

2006 – 2007 m.

AB „Lietuvos geležinkeliai" Geležinkelių infrastruktūros direkcijos ES lėšų valdymo skyriaus vyresnysis specialistas.

 
 

Stasys Gudvalis

Pareigos

AB „Lietuvos Geležinkeliai" generalinio direktoriaus pavaduotojas - Krovinių vežimo direkcijos direktorius

Kontaktai

(8 5) 269 2745

 

 

Nuo 2007 m. sausio 2d.

AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinio direktoriaus pavaduotojas - Krovinių vežimo direkcijos direktorius.

 

2006 m. birželio mėn.–2007 m.sausio mėn.

AB „Lietuvos geležinkeliai", Krovinių vežimo direkcija, direktoriaus pirmasis pavaduotojas.

 

2006 m. balandžio mėn.–2006 m. birželio mėn.

AB „Lietuvos geležinkeliai", Geležinkelių infrastruktūros direkcija, direktoriaus pavaduotojas eismo valdymui.

 

2002-2006 m.

AB „Lietuvos geležinkeliai", Keleivių vežimo valdyba, Techninio skyriaus viršininkas, Techninės plėtros skyriaus viršininkas.

 

1999–2002 m.

VŠĮ Aukštaitijos siaurasis geležinkelis, viršininkas.

 

1988–1999 m.

SPAB „Lietuvos geležinkeliai", Panevėžio kelių ruožas, vyr. kelio meistras, baro viršininkas.

 

1985–1988 m.

Pabaltijo geležinkelis, Šiaulių geležinkelio apygarda, Kelių remonto stotis, kelio meistas.

 
 

dr. Raimondas Burkovskis

Pareigos

AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinio direktoriaus pavaduotojas – Keleivių vežimo direkcijos direktorius

Kontaktai

(8 5) 269 2054

 

 

Nuo 2009 vasario 6 d.

AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinio direktoriaus pavaduotojas – Keleivių vežimo direkcijos direktorius.

 

2006–2009 m.

UAB „Vilniaus energija", Klientų aptarnavimo centro vadovas.

 

Nuo 2004 m.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto vadybos katedra, docentas.

 

1999–2006 m.

Valstybės saugumo departamentas, Ekonominio saugumo valdybos skyriaus viršininkas.

 

1999 m.

Vilniaus aukštesnioji transporto mokykla, lektorius.

 

1995–1999 m.

AB „Lietuvos geležinkeliai", Technikos ir plėtros tarnybos Investicijų skyriaus viršininkas.

 
 

Alenas Gumuliauskas

Pareigos

AB „Lietuvos geležinkeliai" vyriausiasis finansininkas

Kontaktai

(8 5)  269 3265

 

 

Nuo 2015 m. spalio 1 d.

AB „Lietuvos geležinkeliai" vyriausiasis finansininkas.

 

2014 - 2015 m.

AB „Lietuvos geležinkeliai" Vidaus audito skyriaus Vidaus kontrolės ir rizikų vertinimo sektoriaus viršininkas, vyriausiojo finansininko pavaduotojas.

 

2009 - 2014 m.

AB „ORLEN Lietuva" Vidaus audito departamento direktorius.

 

2007 m.

Europos Komisijos deleguotas nacionalinis ekspertas.

 

2006 - 2009 m.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vidaus audito departamento direktorius.

 

2004 - 2006 m.

Nacionalinės teismų administracijos Vidaus audito tarnybos vadovas.

 

2000 – 2004 m.

Mykolo Romerio universiteto lektorius.

 

2000 - 2004 m.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Veiklos audito 4-ojo departamento vyresnysis valstybinis auditorius.

 
 
 

Atnaujinta 2016-12-08