Gerimantas Bakanas

AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinio direktoriaus pavaduotojas

Kontaktai

(+370 5) 269 3265

 

 

Nuo 2015 m. spalio 16 d.

AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinio direktoriaus pavaduotojas – Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktorius.

 

2015 m. liepos mėn. – 2015 m. spalio mėn.

AB „Lietuvos geležinkeliai" Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus pavaduotojas.

 

2014 – 2015 m.

UAB „Geležinkelių projektavimas" direktoriaus pavaduotojas.

 

2010 – 2014 m.

AB „Lietuvos geležinkeliai" Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Investicijų departamento direktoriaus pavaduotojas.

 

2007 – 2010 m.

AB „Lietuvos geležinkeliai" Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Investicijų skyriaus vyriausiasis vadybininkas, viršininko pavaduotojas.

 

2006 – 2007 m.

AB „Lietuvos geležinkeliai" Geležinkelių infrastruktūros direkcijos ES lėšų valdymo skyriaus vyresnysis specialista

 
 

Egidijus Lazauskas

AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinio direktoriaus pavaduotojas - Krovinių vežimo direkcijos direktorius

Kontaktai

(+370 5) 269 2745

 

Nuo 2009 vasario 6 d.

AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinio direktoriaus pavaduotojas – Keleivių vežimo direkcijos direktorius.

 

2006–2009 m.

UAB „Vilniaus energija", Klientų aptarnavimo centro vadovas.

 

Nuo 2004 m.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto vadybos katedra, docentas.

 

1999–2006 m.

Valstybės saugumo departamentas, Ekonominio saugumo valdybos skyriaus viršininkas.

 

1999 m.

Vilniaus aukštesnioji transporto mokykla, lektorius.

 

1995–1999 m.

AB „Lietuvos geležinkeliai", Technikos ir plėtros tarnybos Investicijų skyriaus viršininkas.

 
 

Linas Baužys

AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinio direktoriaus pavaduotojas - Keleivių vežimo direkcijos direktorius

Kontaktai

(+370 5) 269 2054

 

Nuo 2015 m. spalio 16 d.

AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinio direktoriaus pavaduotojas – Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktorius.

 

2015 m. liepos mėn. – 2015 m. spalio mėn.

AB „Lietuvos geležinkeliai" Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus pavaduotojas.

 

2014 – 2015 m.

UAB „Geležinkelių projektavimas" direktoriaus pavaduotojas.

 

2010 – 2014 m.

AB „Lietuvos geležinkeliai" Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Investicijų departamento direktoriaus pavaduotojas.

 

2007 – 2010 m.

AB „Lietuvos geležinkeliai" Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Investicijų skyriaus vyriausiasis vadybininkas, viršininko pavaduotojas.

 

2006 – 2007 m.

AB „Lietuvos geležinkeliai" Geležinkelių infrastruktūros direkcijos ES lėšų valdymo skyriaus vyresnysis specialistas.

 

Andrius Montrimas

AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinio direktoriaus pavaduotojas - Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktorius

Kontaktai

(+370 5) 269 3353

 

 

Nuo 2015 m. spalio 1 d.

AB „Lietuvos geležinkeliai" vyriausiasis finansininkas.

 

2014 - 2015 m.

AB „Lietuvos geležinkeliai" Vidaus audito skyriaus Vidaus kontrolės ir rizikų vertinimo sektoriaus viršininkas, vyriausiojo finansininko pavaduotojas.

 

2009 - 2014 m.

AB „ORLEN Lietuva" Vidaus audito departamento direktorius.

 

2007 m.

Europos Komisijos deleguotas nacionalinis ekspertas.

 

2006 - 2009 m.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vidaus audito departamento direktorius.

 

2004 - 2006 m.

Nacionalinės teismų administracijos Vidaus audito tarnybos vadovas.

 

2000 – 2004 m.

Mykolo Romerio universiteto lektorius.

 

2000 - 2004 m.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Veiklos audito 4-ojo departamento vyresnysis valstybinis auditorius.

 
 

Alenas Gumuliauskas

AB „Lietuvos geležinkeliai" vyriausiasis finansininkas

Kontaktai

(+370 5) 269 3265