Mantas Bartuška

AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinis direktorius

Kontaktai

(+370 5) 269 2038


Išsilavinimas

 - 2016 m. Cambridge Judge and Bussiness school, Cambridge, UK: Executive Advanced Leadership Program (Lyderystės studijos) 
 - 2014-2015 m. Baltic Institute of Corporate Governance (BICG): Board member studies (Valdybos nario studijos)
 - 2015-2016 m. Southern Denmark University, Denmark: Vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis
 - 2003-2007 m. Vilniaus universitetas: Vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis

 

Darbinė veikla

  - Nuo 2016 m. gruodžio 16 d. AB „Lietuvos geležinkeliai" Generalinis direktorius/ Valdybos narys

 - 2014 m. rugsėjo mėn.– 2016 m. gruodžio mėn. AB „Klaipėdos nafta" Generalinis direktorius/ Valdybos narys

 - 2013 m. lapkričio mėn.– 2016 m. spalio mėn. UAB „Baltpool" Valdybos pirmininkas

 - 2010 m. gegužės mėn.– 2014 m. rugsėjo mėn. AB „Klaipėdos nafta" Finansų ir administravimo departamento direktorius

 - 2007 m. spalio mėn. – 2010 m. gegužės mėn. UAB Ernst & Young Baltic Audito vyresnysis konsultantas

 - 2005 m. gruodžio mėn. – 2007 m. spalio mėn. UAB BDO „Auditas ir apskaita" Audito jaunesnysis konsultantas

 

Atnaujinta 2019-03-04