Mantas Bartuška

AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinis direktorius

Kontaktai

(+370 5) 269 2038


Išsilavinimas

 - 2016 m. Cambridge Judge and Bussiness school, Cambridge, UK: Executive Advanced Leadership Program (Lyderystės studijos) 
 - 2014-2015 m. Baltic Institute of Corporate Governance (BICG): Board member studies (Valdybos nario studijos)
 - 2015-2016 m. Southern Denmark University, Denmark: Vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis
 - 2003-2007 m. Vilniaus universitetas: Vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis

 

Darbinė veikla

  - Nuo 2016 m. gruodžio 16 d. AB „Lietuvos geležinkeliai" Generalinis direktorius/ Valdybos narys

 - 2014 m. rugsėjo mėn.– 2016 m. gruodžio mėn. AB „Klaipėdos nafta" Generalinis direktorius/ Valdybos narys

 - 2013 m. lapkričio mėn.– 2016 m. spalio mėn. UAB „Baltpool" Valdybos pirmininkas

 - 2010 m. gegužės mėn.– 2014 m. rugsėjo mėn. AB „Klaipėdos nafta" Finansų ir administravimo departamento direktorius

 - 2007 m. spalio mėn. – 2010 m. gegužės mėn. UAB Ernst & Young Baltic Audito vyresnysis konsultantas

 - 2005 m. gruodžio mėn. – 2007 m. spalio mėn. UAB BDO „Auditas ir apskaita" Audito jaunesnysis konsultantas

 

Vadovaujantis AB „Lietuvos geležinkeliai" įstatais, generalinį direktorių renka bendrovės valdyba.

Mantas Bartuška AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupės akcijų neturi.

Privačių interesų deklaracija yra pateikta Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

 

Atnaujinta 2019-07-09