Bendrovė, siekdama įgyvendinti įmonių socialinės atsakomybės principus, nuolatos didelį dėmesį skiria jų įgyvendinimui:

  • darbo santykiuose – gerų ir patrauklių darbo sąlygų, kuomet derinami darbuotojo šeimyniniai ir profesiniai įsipareigojimai, sukūrimui, nustatant individualų darbo rėžimą darbuotojo rašytiniu prašymu bei neįgaliųjų ir kitų socialiai pažeistų asmenų įdarbinimui ir sąlygų jiems sukūrimui veiksmingai dalyvauti darbo rinkoje, suteikiant jų fizines galimybes atitinkantį darbą arba nustatant individualų darbo rėžimą ir/ar sumažinant darbo dienos/savaitės trukmę atsižvelgiant į rekomendacijas, mokymosi visą gyvenimą skatinimui tarp darbuotojų; aktyviam įmonės vadovybės dialogui su darbuotojais; darbuotojų nusiskundimų pateikimo ir jų sprendimo sistemos bendrovėje diegimui; skaidraus darbo užmokesčio mokėjimui;
  • santykiuose su vietine bendruomene – dialogui su vietos bendruomene, nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO) priimant verslo sprendimus; rizikų ir galimybių versle identifikavimui pasitelkiant vietines bendruomenes ir NVO; ilgalaikei partnerystei su NVO socialinių problemų sprendimo srityje; atsakingo vartotojo ugdymo programoms.

Didelis dėmesys yra skiriamas ir aplinkos saugumui:

  • nuolatos vertinamas vykdomos veiklos poveikis gamtai, efektyviai naudojami energetiniai ir gamtos ištekliai bei vykdoma bendrovės objektų aplinkosauginė kontrolė. Geležinkelių transportas visuotinai pripažintas vienas draugiškiausių aplinkai transporto rūšių: tai įrodėme laimėję projekto „Lietuvos verslo lyderiai" nominacijoje „Žaliausia bendrovė". Kokybiškus aplinkos komponentų tyrimus užtikrina kruopščiai dirbanti bendrovės aplinkos tyrimų laboratorija. Bendrovė daug dėmesio skiria ekonomiškam atliekų tvarkymui ir logistikai, siekiama maksimaliai efektyviai atkurti aplinką po „avarijų".   
 

Atnaujinta 2016-08-02