« Atgal

Nauja geležinkelio atšaka Pažeimenėje užtikrins patogesnį NATO sąjungininkų technikos perdislokavimą

Gegužės mėnesį baigta tiesti nacionalinės reikšmės geležinkelių linijos Pabradė-Pažeimenė atšaka, kuri padės užtikrinti patogesnį į Lietuvą atvykstančių NATO sąjungininkų karinės technikos ir kitos įrangos perdislokavimą į netoliese Pabradės esantį Lietuvos kariuomenės Generolo Silvestro Žukausko poligoną (Švenčionių r.).

Baigus geležinkelio tiesimo darbus 51-ajame linijos Naujoji Vilnia–Turmantas–Latvijos siena atšakos kilometre atnaujinta geležinkelio infrastruktūros dalis, nutiesta maždaug kilometro ilgio geležinkelio atkarpa, įrengtos elektros, ryšių, signalizacijos, eismo valdymo sistemos.

„Tai strateginis šalies projektas, kuris ypač palengvins sąjungininkų karių ir technikos atvykimą į Lietuvą, sudarys patogesnes sąlygas nuolat vykstančiam kariniam judėjimui tarp Ruklos ir Pabradės poligonų. Greitas ir efektyvus sąjungininkų atvykimas į Lietuvos teritoriją stiprina Lietuvos saugumą, todėl karinio mobilumo didinimas ir Lietuvos, kaip sąjungininkus priimančios šalies, paramos gerinimas išlieka vienu pagrindiniu Lietuvos krašto apsaugos sistemos prioritetų", - sako krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.

„Šalies saugumas yra neabejotinas visų darbų prioritetas. Į šią ypatingos svarbos sritį žiūrime sistemiškai, o Pažeimenės geležinkelio ruožo atidarymas yra puikus rezultatyvaus bendradarbiavimo tarp atsakingų institucijų pavyzdys. Noriu pabrėžti, kad geležinkelių  infrastruktūros pajėgumų plėtra yra svarbi ne tik nacionaliniam, bet ir viso Baltijos regiono saugumui. Prie regioninio saugumo reikšmingai prisidės nuosekliai plėtojamas „Rail Baltica" geležinkelio projektas. Dar šiais metais, baigus „Rail Baltica" geležinkelio linijos statybos darbus Kauno geležinkelių mazge, karinio mobilumo galimybes pakelsime į dar aukštesnį lygį, tuo užtikrindami dar didesnį ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių saugumą", - teigia susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius.

„Lietuva labai geranoriškai priėmė  JAV sausumos pajėgų 9-ojo kavalerijos pulko 1-ojo  bataliono karius,  už ką esame nepaprastai dėkingi.  Pastaraisiais mėnesiais vykusios JAV ir Lietuvos karių bendros pratybos patvirtino, kad esame stiprūs partneriai ir esant būtinybei pasiruošę bei galintys ginti. Ši geležinkelio atšaka neabejotinai pasitarnaus karinio mobilumo Lietuvoje stiprinimui ir sudarys palankesnes sąlygas karių atvykimui į Pabradės poligoną, tuo pačiu užtikrinant tiek karių, tiek ir šio regiono gyventojų saugumą," – sakė renginyje dalyvavęs JAV ambasadorius Lietuvoje Robertas Gilchristas (Robert S. Gilchrist).

„Lietuvos geležinkelių" generalinis direktorius Mantas Bartuška akcentuoja, kad ši atšaka yra tik viena dalis dideliame karinio mobilumo žemėlapyje, kuris šiais metais gerokai pasikeis.

„Baigus šį projektą ir rekonstrukciją Kauno geležinkelio mazge, po kurios Kaunas per „Rail Baltica" geležinkelį visiškai integruosis į Europos Sąjungos geležinkelių sistemą, „Lietuvos geležinkelių" grupė taps dar svarbesne Lietuvos nacionalinio saugumo sistemos dalimi. NATO daliniai su sunkiąja technika galės būti perkrauti ne tik Šeštokuose, bet atvykti tiesiai į Kauną, o iš čia mokymų metu iki Pažeimenės ar, esant poreikiui, kitos Lietuvos vietos", – sako „Lietuvos geležinkelių" vadovas Mantas Bartuška.

Infrastruktūros įrengimo darbus planuojama tęsti ir šalia geležinkelio atšakos  įrengti rampą ir aikštelę. Taip bus sudaryta galimybė sąjungininkų kariams savo sunkiąją techniką į poligoną gabenti geležinkeliu, tausoti kelius ir kelti mažiau eismo nepatogumų aplink poligoną esančių miestelių gyventojams.

Kol bus pastatyta ir įrengta stacionari rampa ir aikštelė,  planuojama atšaką naudoti dalinai tik transporto priemonių pakrovimui. Kiti kroviniai tuo pačiu metu būtų kraunami Pabradės geležinkelio stotyje, sąstatus sujungiant pagal poreikį tolimesniam krovinio pergabenimui Lietuvos teritorijoje arba už jos ribų.

Įrengiama geležinkelio atšaka itin svarbi, nes sudaryta galimybė Lietuvos ir sąjungininkų sunkiosios karinės technikos ir kitos įrangos kroviniams iš Generolo Silvestro Žukausko poligono gabenti geležinkeliu tiesiogiai per Pažeimenę. Tai leis tausoti Pabradės miesto gatves, pagerins miesto gyventojų kokybę, sumažins automobilių kelių apkrovimą bei susijusius eismo apribojimus. Kol bus pastatyta ir įrengta stacionari rampa ir aikštelė, planuojama karinių krovinių gabenimą geležinkeliu organizuoti važiuojančią techniką pakraunant Pažeimenėje, o kitą dalį krovinių Pabradės stotyje, kur sąstatai galės būti sujungti ir toliau keliauti pavyzdžiui, pagal poreikį, į Klaipėdą.

Projektas vykdytas vadovaujantis 2019 m. LR Vyriausybės nutarimu „Dėl viešosios infrastruktūros objekto statybos". Jį įgyvendinant dalyvavo Krašto apsaugos ir Susisiekimo ministerijos bei bendrovė „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra".

Geležinkelio atšakos projektas iš viso kainavo 2,2 mln. eurų. 2,1 mln. eurų skyrė Krašto apsaugos ministerija, likusią sumą pervažos rekonstrukcijai skyrė „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra".

Geležinkelio atšakos įrengimas  yra sudėtinė didesnio projekto dalis, skirto užtikrinanti NATO pajėgų perdislokavimo pajėgumą.  Jį įgyvendinant sąjungininkų atvykimo į poligoną  Pabradėje galimybę užtikrina dar keli paraleliai vykstantys projektai Pažeimenėje: privažiavimo kelio tiesimas,  geležinkelio rampos statyba, taip pat yra statoma aikštelė, kuri bus skirta technikos ir krovinių pakrovimui, iškrovimui ir laikinam saugojimui.  Šiuo metu vyksta jų projektavimo darbai, o  įrengimo darbus planuojama  atlikti iki 2022 metų.

 

Atnaujinta 2020-05-29