« Atgal

Darbuotojų sauga ir aplinkosauga

Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyrius

Darbuotojų sauga - vienas iš pagrindinių įmonės prioritetų, o Bendrovės tikslas - sveiki darbuotojai dirbantys saugiomis sąlygomis.

Pagrindiniai mūsų uždaviniai:

Darbuotojų saugos ir sveikatos srityje

  • Saugos kultūros diegimas formuojant darbuotojų saugius darbo įpročius bei didinant darbuotojų saugos kultūros dydį.

  • Darbuotojų sveikatingumo didinimas siekiant mažinti darbuotojų susirgimus bei užtikrinti efektyvų ir nepertraukiamą darbuotojų darbą.

  • Profesinių rizikų atliekant darbuotojų darbo vietų vertinimą, kurio metu nustatatomos ir pašalinamos neigiamai darbuotojus veikiančios profesinės rizikos .

Aplinkos apsaugos srityje mes siekiame:

  • Užtikrinti aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimą;

  • Nuolatos vertinti bendrovės vykdomos veiklos poveikį aplinkai;

  • Mažinti CO2 šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją;

  • Skatinti efektyviai naudoti energetinius bei gamtos išteklius;

  • Mažinti atliekų susidarymą ir skatinti jų rūšiavimą;

  • Kontroliuoti ir mažinti į atmosferą ir vandenį galinčių patekti teršalų kiekį;

  • Formuoti ir ugdyti AB „Lietuvos geležinkeliai" darbuotojų ekokultūrą.

Aplinkosauginė ataskaita 2017 m.

Atmintinė klientams ir rangovams

Kontaktai:

Tel. nr. 8 5 269 3002

El.p. [email protected]