« Atgal

„Lietuvos geležinkelių“ grupės įmonės

AB „Lietuvos geležinkeliai" yra valstybės kapitalo valdoma, didžiausia Baltijos šalyse krovinių, keleivių ir infrastruktūros valdymo įmonių grupė. Ją sudaro patronuojanti  valdymo bendrovė AB „Lietuvos geležinkeliai", jos tiesiogiai patronuojamos aštuonios bendrovės, 2 viešosios įstaigos, 1 asocijuota įmonė, kurioje patronuojanti AB „Lietuvos geležinkeliai" yra smulkusis akcininkas, ir viena netiesiogiai valdoma bendrovė

„Lietuvos geležinkelių" grupės strategija

Misija – Jungiame žmones ir verslus geresnei ateičiai;

Vizija – Centrinės ir Rytų Europos mobilumo ir logistikos lyderė.

„Lietuvos geležinkelių" grupės tikslai

Žmonės – Geriausia komanda;

Efektyvumas – 2 kart didesnė įmonių grupės vertė;

Keleiviai – Pirmas pasirinkimas keliaujantiems ir 2 kartus didesnis keleivių skaičius;

Kroviniai – Geriausiai klientų poreikius tenkinantis logistikos paslaugų teikėjas;

Infrastruktūra – Saugi ir patikima, leidžianti keliauti iki 250 km/h greičiu.

 

Plačiau – grupės veiklos strategijos puslapyje.

AB „Lietuvos geležinkeliai" Grupės įmonės

 

Įmonė

AB „Lietuvos geležinkeliai" arba jos patronuojamos įmonės valdoma kapitalo dalis

Pagrindinė veikla

Interneto svetainė

Finansiniai dokumentai

AB „LTG Cargo"

Kodas 304977594,

Mindaugo g. 12, Vilnius

100 proc.

Krovinių vežimas, logistikos ir ekspedijavimo paslaugos, krovinių krova ir iškrova, vagonų nuomos paslaugos Lietuvoje ir užsienyje, koordinuoja lokomotyvų ir brigadų darbą Lietuvoje ir užsienyje, vykdo jų nuomą

cargo.litrail.lt

Grupės finansinės ataskaitos

UAB „LTG Link"

Kodas 305052228

Mindaugo g. 12, Vilnius

100 proc.

Keleivių vežimo paslaugos vietiniais ir tarptautiniais maršrutais, pašto ir bagažo vežimas Lietuvos teritorijoje

www.traukiniobilietas.lt

www.litrail.lt/keleiviams

Grupės finansinės ataskaitos

AB „LTG Infra"

Kodas 305202934

Mindaugo g. 12, Vilnius

100 proc.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros techninė priežiūra ir remontas, užtikrina saugų traukinių eismą, teikia intermodalinių terminalų paslaugas

http://lginfrastruktura.lt/

Grupės finansinės ataskaitos

UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas

Kodas 126280418

Švitrigailos g. 39, Vilnius

100 proc.

Naujų lokomotyvų,  kelio mašinų gamyba ir modernizacija, visų rūšių geležinkelio riedmenų kapitalinių ir einamųjų remonto paslaugų teikimas, mazgų ir agregatų remonto paslaugų teikimas

www.vlrd.lt

Finansinės ataskaitos

UAB Geležinkelio tiesimo centras

Kodas 181628163

Trikampio g. 10, Lentvaris, Trakų raj. sav.

100 proc.

Geležinkelio kelių, kitų transporto statinių bei pastatų statyba ir remontas, geležinkelio kelio remonto mašinų nuoma

www.gtc.lt

Finansinės ataskaitos

UAB „Gelsauga"

Kodas 125825125

Prūsų g. 1, Vilnius

100 proc.

Objektų apsaugos, vaizdo stebėjimo sistemų aptarnavimo, patalpų ir teritorijų valymo bei pastatų priežiūros paslaugų teikimas

www.gelsauga.lt

Finansinės ataskaitos

UAB „Saugos paslaugos"

Kodas 305186992

Prūsų g. 1, Vilnius

100 proc.

Fizinės ir elektroninės apsaugos bei techninių apsaugos priežiūros priemonių montavimo, priežiūros ir remonto paslaugos

www.gelsauga.lt

Finansinės ataskaitos

UAB „Rail Baltica statyba"

Kodas 303227458

Mindaugo g. 12

100 proc.

Bendros Baltijos šalių įmonės RB Rail AS (valdoma dalis – 33,33 proc.), kuruojančios projekto „Rail Baltica 2" įgyvendinimą, akcininko funkcijų vykdymas

http://rail-baltica.lt/apie-bendrove-2/

Finansinės ataskaitos

RB Rail AS

K.Valdemāra iela 8, Ryga, Latvijos Respublika

UAB „Rail Baltica statyba" valdoma kapitalo dalis 33 % Projekto „Rail Baltica" įgyvendinimo koordinavimas https://www.railbaltica.org/  

VšĮ „Transporto inovacijų centras"

Kodas 305017405

Mindaugo g. 12, Vilnius

33 proc.

Investicinių projektų į naujas technologijas rengimas ir pristatymas inovacijomis suinteresuotoms šalims

www.mobilitytech.lt

Grupės finansinės ataskaitos

VšĮ „Geležinkelių logistikos parkas"

Kodas 302674602

Švitrigailos g. 39, Vilnius

80 proc.

Vilniaus miesto savivaldybei ir AB „Lietuvos geležinkeliai" priklausanti įstaiga, atsakinga už Vilniaus viešojo logistikos centro logistikos parko kūrimą ir valdymą

www.logisticspark.lt

Veiklos ataskaitos

UAB „voestalpine Railway Systems Lietuva"

Kodas 110709524

Sostinės g. 18, Valčiūnai, Juodšilių sen., Vilniaus raj., LT-13221

34 proc.

Geležinkelio iešmų gamyba

www.voestalpine.com

Grupės finansinės ataskaitos

* Duomenys apie visus aukščiau nurodytus juridinius asmenis kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, išskyrus akcinę bendrovę RB RAIL AS, kuri yra įregistruota ir duomenys apie ją yra kaupiami Latvijos juridinių asmenų registre.