Saugumo skyrius

Geležinkelių transportas, kaip pati masiškiausia ir prieinamiausia trasnporto rūšis, esanti viena iš svarbiausių šalies ūkinio ir visuomeninio gyvenimo sudedamųjų dalių, kaip rodo patirtis, neretai tampa nusikalstamų pasikėsinimų objektu. Didelę įtaką nusikalstamumo geležinkelių transporte prevencijai turi efektyvių prevencinių priemonių taikymas, geležinkelių transporto darbuotojų sėkmingas bendradarbiavimas su teisėsaugos institucijomis, kitais bendradarbiavimo partneriais.

Pagrindiniai Saugumo skyriaus uždaviniai ir funkcijos

Svarbiausias Saugumo skyriaus uždavinys – kurti ir plėtoti vieningą AB „Lietuvos geležinkeliai" saugumo strategiją.

Pagrindinės Saugumo skyriaus funkcijos:

  • periodiškai analizuoja išorines ir vidines grėsmes, galinčias sukelti riziką bendrovės funkcionavimui, jos interesams, struktūriniam stabilumui ar įvaizdžiui, planuoja ir įgyvendina prevencinio pobūdžio priemones rizikos veiksnių minimizavimui;
  • organizuoja ir vykdo terorizmo, sabotažo, kitų nusikalstamų veikų, administracinių teisės pažeidimų ir kitų saugumo incidentų prevenciją bendrovėje;
  • užtikrina bendrovės turto ir informacijos fizinės saugos vykdymo kontrolę;
  • išduoda leidimus patekti į saugomus bendrovės objektus, rengia patekimo į bendrovės objektus tvarkas, organizuoja ir dalyvauja vidaus tvarkos taisyklių laikymosi patikrinimuose;
  • organizuoja ir kontroliuoja bendrovės komercinę (gamybinę) paslaptį sudarančios konfidencialios ir įslaptintos informacijos saugumo užtikrinimą;
  • užtikrina, kad bendrovėje būtų laikomasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
  • rengia ir įgyvendina bendrovės darbuotojų supratimo apie saugumą ugdymo programą;
  • organizuoja bendradarbiavimą su šalies teisėsaugos institucijomis, kitų didžiųjų šalies bendrovių saugumą užtikrinančiais padaliniais.

Kontaktai

Mindaugo g. 12, Vilnius, 128 kab., I a.; 211 kab., II a.

faksas: (8-5) 269 2767

Viršininkas: Valdas Jankauskas, tel. (8-5) 269 3621, el.p. v.jankauskas@litrail.lt
 

 

Atnaujinta 2016-10-21